ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

Η Ἱερά καί σεβάσμια Μονή τοῦ Μεγάλου Σπη- λαίου ἀποτελεῖ ἐγκαλλώπισμα τῆς Ἀχαΐας.

Ἡ ἱστορική αὐτή, Πατριαρχική καί Βασιλική Ἱερά Μονή, τῆς ὁποίας ἡ ἵδρυση ἀνάγεται στούς Βυζαντινούς χρόνους, ἀπέριττη καί ἐπιβλητική διασώζει τήν θρησκευτική, ἱστορική καί καλλιτεχνική κληρονομιά ἀλώβητη. Σέ καιρούς δουλείας τοῦ Ἔθνους ἀναδείχθηκε κιβωτός τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσης, ἐνῶ στήν σύγχρονη ἐποχή, κατά τήν ὁποία οἱ ἄνθρωποι ρέπουν πρός ὑλόφρονες ἀντιλήψεις, ἀποτελεῖ πνευματικό καταφύγιο καί τόπο ψυχικῆς ἀνάτασης καί ἀγαλλίασης γιά τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές.

Ἐκεῖ συρρέει πλῆθος πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μέ κατάνυξη καί σεβασμό προσκυνοῦν τήν κηρόπλαστη, θαυματουργή Ἱερά Εἰκόνα τῆς «Παναγίας τῆς Μεγαλοσπηλαιώτισσας», ἔργο τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ, πού εὐλόγησε τήν Τοπική μας Ἐκκλησία μέ τήν ἁγία παρουσία του καί παραμονή του στούς εὐλογημένους αὐτούς τόπους.

Τήν Ἱερά αὐτή Μονή ἀπό τό 2003, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τοῦ προκατόχου μας Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, κ. Ἀμβροσίου, διακονήσαμε ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Καθηγουμένου μέ πατρική καί ἀδελφική κατανόηση, συμπάθεια καί ἀγάπη. Στηρίξαμε τό πολύ σπουδαῖο ἀνακαινιστικό ἐκ βάθρων ἔργο τῆς Μονῆς ἐσωτερικῶς καί ἐξωτερικῶς. Ἡ Ἐκκλησία μας, ἄλλωστε, στήν λατρευτική της προσευχή περιλαμβάνει καί προσδίδει τά «δευτερεῖα τιμῆς καί ἐπαίνων» τόσο στούς κτήτορες, ὅσο καί στούς ἀνακαινιστές τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν, καθώς ἀποτελοῦν τόπους καί κτίρια, τά ὁποῖα τό Πανάγιο Πνεῦμα καθαγιάζει καί μεταμορφώνει σέ Ἱερά καί Ἅγια Θυσιαστήρια.

Δεδομένης τῆς μακραίωνης ἱστορίας καί τῆς ὀρθόδοξης πορείας τῆς Μονῆς ἀφενός, ἀλλά καί τῆς πολύπλευρης καί πολυσήμαντης προσφορᾶς της στήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα ἀφετέρου καί ἐπιθυμώντας νά τήν καταστήσουμε γνωστή στούς προσκυνητές, πού μέ ἀγάπη καί θερμή πίστη φθάνουν στόν ἱερό βράχο τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου, προβήκαμε στήν ἐπανέκδοση τοῦ «Συνοπτικοῦ Κτιτορικοῦ» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Εὐελπιστοῦμε ὅτι μέσα ἀπό τήν σύντομη ἀφήγη- ση καί τό πνεῦμα ἁπλότητας, οἱ ἀναγνῶστες θά αἰσθανθοῦν ὅτι εὑρίσκονται παρόντες, ὅτι ξεναγοῦνται καί πληροφοροῦνται περί τῶν σημαντικῶν γεγονότων τῆς πολυχρόνου ἁγιαστικῆς ἱστορίας τῆς Μονῆς, καθώς καί περί τῶν γενομένων θαυματουργικῶν ἰάσεων πιστῶν ἀπό τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Μεγαλοσπηλαιώτισσα.

Παραδίδοντας, λοιπόν, τήν τρίτη (3η) βελτιωμένη καί ἐπικαιροποιημένη, ἀπό πλευρᾶς φωτογραφιῶν, ἔκδοση τοῦ πονήματος τούτου, εὐχόμεθα πλούσια τήν χάρη τοῦ Κυρίου σέ κάθε πιστό καί προσευχόμεθα πατρικῶς καί φιλαδέλφως πρός τήν Πανύμνητο καί Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Μεγαλοσπηλαιώτισσα, νά εὐλογεῖ καί νά προστατεύει τούς προστρέχοντας στήν Σκέπη της.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

 

MEGA SPILAIO LR Page 32

MEGA SPILAIO LR Page 31

MEGA SPILAIO LR Page 30

MEGA SPILAIO LR Page 68

 

 

Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από την Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου και από το βιβλιοπωλείο «Βιβλίο και Εικόνα» της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων & Αιγιαλείας.

Read 89 times Last modified on Thursday, 02 December 2021 18:35
Top