Ιερά Μονή Αγίων Αποστόλων

Η Μονή Αγίων Αποστόλων ευρίσκεται στην ορεινή περιοχή του Δήμου Αιγείρας (όρια Δ.Δ. Περιθωρίου), μεταξύ Σελιάνας και Περιθωρίου, στα πρώτα χιλιόμετρα του χωμάτινου δρόμου που οδηγεί στο Σαραντάπηχο.

Περί το 1600 μ.Χ. τοποθετούν οι ιστορικοί την κατασκευή του καθολικού (ναού) της Μονής. Και τούτο επειδή δεν ευρέθησαν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη λειτουργία της και τον 16ο αιώνα, πράγμα, όμως, διόλου απίθανο.
Η πρώτη αναφορά για τους Αγίους Αποστόλους γίνεται από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Δοσίθεο Σκαρπέτη που γεννήθηκε το 1641 στην Αράχωβα και χειροτονήθηκε διάκονος στη Μονή το 1652 από τον Μητροπολίτη Κορίνθου Γρηγόριο Γουλιανό.
Το 1743 ο τέως ηγούμενος Αγαθάγγελος με δικά του χρήματα προχώρησε στην κατασκευή του τέμπλου του Ναού που σώζεται μέχρι σήμερα.
Η επιγραφή πάνω από τη βόρεια θύρα του Ιερού αναφέρει: "Ηστορίθη και εχρυσόθη το ιερόν και θείον τούτο τέμπλιον δια συνδρομής και εξόδου του Πανοσιώτατου εν ιερομονάχοις κυρ Αγαθάγγελου πρώην ηγουμένου, δια ψυχικήν αυτού σωτηρίαν." Το καθολικό (ναός) της μονής είναι μονόκογχος ξυλόστεγος βασιλική, ο κυρίως ναός έχει μήκος 8,60 μ. και πλάτος 3,75 μ,, το Ιερό 2,45 μ. και ο νάρθηκας μήκος 2,80 μ. και πλάτος 4,52 μ.

Μια παλαιά επιγραφή στην είσοδο, που καταστράφηκε από κτίστες και είχε χρονολογία 1621, πιστοποιεί ότι οι αγιογράφηση έγινε από τους περίφημους ζωγράφους του Ναυπλίου αδελφούς Δημήτριο και Γεώργιο Μόσχο, όπως σημείωσε κατά την επίσκεψή του εκεί τον Αύγουστο του 1922 ο Βυζαντινολόγος Ν. Καλογερόπουλος.


Εντυπωσιακές παραμένουν μέχρι και σήμερα μεγάλο μέρος των αγιογραφιών, με μορφές που λαμβά-νουν έκφραση και έχουν αποτυπωθεί με ζωντάνια. Σημαντικές όμως είναι οι καταστροφές που κατά τη διάρκεια των αιώνων συνέβησαν στις τοιχογραφίες (εξορύξεις οφθαλμών), κυρίως από τους κατακτητές μετά την αποτυχία της επανάστασης του 1770.

Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής είναι ο Πανοσ. Αρχιμανδρίτης π. Παύλος Ζαφειρακόπουλος.
Τηλ. Επικοινωνίας : 26960 39110

Εθνική Οδός Κορίνθου Πατρών
Αιγείρα, Ελλάδα ,250 10

Top