Σπυρίδωνος Κρητικού, Ζωγράφου: Αντίγραφα και Παραλλαγές του πίνακα «Ο Ιησούς στον Κήπο της Γεσθημανή» απ’ όπου προήλθε η δημιουργία της Εικόνας της «Προσευχής του Χριστού» στην Ωραία Πύλη του Τέμπλου της Τρυπητής. (Τέταρτο)

Το παρόν και το επόμενο άρθρο μας έχουν το χαρακτήρα φωτογραφικού χρονικού. Σήμερα παρουσιάζουμε επιλεγμένα αντίγραφα

και παραλλαγές του πίνακα του Γερμανού Ζωγράφου Heinrich Hofmann (1824 – 1911) «Ο Ιησούς στον Κήπο της Γεσθημανή», που υπήρξε από τα πιό γνωστά και φημισμένα έργα του καλλιτέχνη και ένας από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς πίνακες της Ευρωπαϊκής Ιστοριογραφικής Ζωγραφικής με θρησκευτικό θέμα. Το επόμενο άρθρο θα έχει εξ’ ίσου το χαρακτήρα φωτογραφικού χρονικού το οποίο θα περιλαμβάνει την παρουσίαση των πιο σημαντικών πινάκων του καλλιτέχνη με σκοπό να γνωρίσουμε καλύτερα το Έργο του, παρά το γεγονός ότι στη χώρα μας είναι ευρύτατα γνωστό λόγω των αλλεπάλληλων λιθόγραφων χάρτινων εκτυπώσεων που έχουν κυκλοφορήσει από πολύ παλιά.

 


Ο πίνακας του Γερμανού ζωγράφου Heinrich Hofmann «Ο Ιησούς στον Κήπο της Γεσθημανή», έργο από το οποίο προήλθε η Εικόνα του Βήλου του Τέμπλου της Τρυπητής. Ελαιογραφία σε καμβά. 1890. Νέα Υόρκη, Riverside Church.

 


Αντίγραφο του πίνακα «Ο Ιησούς στον Κήπο της Γεσθημανή» από ανώνυμο ευρωπαίο καλλιτέχνη. Το ύφος του έργου εμφανίζει ζωγράφο ερασιτέχνη και αυτοδίδακτο, ο οποίος ωστόσο επέμεινε όσο τουλάχιστον τού επέτρεπαν οι καλλιτεχνικές του δυνάμεις στο πρωτότυπο που είχε προ οφθαλμών και αντέγραφε.

 

 


Παραλλαγή του πίνακα του Γερμανού ζωγράφου η οποία απομακρύνεται από τον πρωτότυπο πίνακα που απεικονίζει το Χριστό με χιτώνα πορφυρού χρώματος και ιμάτιο χρώματος μπλε, που αποτελεί Παράδοση της Βυζαντινής Τέχνης που υιοθετήθηκε επίσης από τη Δυτική, κατά την Αναγέννηση. Ο Κύριος απεικονίζεται εδώ με ολόλευκη περιβολή, σύμβολο της Ασπίλου Αγνότητός Του.

 


Ωραιότατη παραλλαγή με τον Κύριο να φέρει λευκά και φωτεινά ενδύματα, στο περιβάλλον τοπίου που συναντούμε στους πίνακες της Φλαμανδικής Ζωγραφικής.

 


Εάν τα προηγούμενα έργα που παρουσιάζουμε στο παρόν άρθρο έχουν το χαρακτήρα κοσμικών πινάκων με πιθανό προορισμό αναρτήσεώς τους τους τοίχους αστικών μεγάρων σε πόλεις της Ευρώπης του 19ου αιώνος, ο πίνακας στον οποίο εμφανίζεται ο Άγγελος να ίπταται με το Άγιο Ποτήριο στραμμένος προς τον Κύριο, μετασχηματίζει τον πίνακα σε Εικόνα (όπως στο τέμπλο της Τρυπητής) με πιθανό προορισμό όπως φανταζόμαστε, το εσωτερικό κάποιας Καθεδρικής του Καθολικού Δόγματος.

     

 

Αίγιον, Φεβρουάριος 2019

Σπυρίδων Κρητικός, Ζωγράφος

Top