ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΟΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝ ΣΥΓΓΝΩΜΗΝ!

Στην ιστοσελίδα μας και στο δημοσίευμά μας τῆς 9ης τρ. μηνός με τίτλο «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ=ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ» παραθέσαμε

και το κατωτέρω κείμενον, το οποίον αναφέρεται σε βάπτιση με ραντισμό κάποιου καθηγητού, Καθολικοῦ ως προς το θρήσκευμα, το οποίον ετελέσθη εις το Άγιον Όρος υπό τινος Αδελφού Μητροπολίτου. Το δημοσίευμα είχαμε αντλήσει από την ιστοσελίδα

http://neataksi.blogspot.com/2017/07/3html.    

          Στο διαδίκτυο έγινε μεγάλος θόρυβος εναντίον μας με το επιχείρημα, ότι το διά ραντισμού βάπτισμα ουδέποτε συνετελέσθη! Χαιρόμεθα διά την ενημέρωσιν! Χαιρόμεθα και διά την μη πραγματοποίησιν της λανθασμένης αυτής ενεργείας! Δια τούτο εσπεύσαμε να αποσύρουμε το κομμάτι αυτό από το δημοσίευμά μας. Ζητούμε συγγνώμην από τους αναγνώστες μας διά την δημοσίευσιν της αναληθούς αυτής πληροφορίας. Αλλά ημείς δεν ευθυνόμεθα! Την ευθύνην έχουν οι παράγοντες του Blog: neataksi.com!

         Παράλληλα, λοιπόν, κι εμείς με τη σειρά μας διαμαρτυρόμεθα προς εκείνους τους καλής θελήσεως (;) ανθρώπους, όπως π.χ. τον κ. Παναγ. Σημάτην, τον κ. Παναγ. Ἀνδριόπουλον κλπ, οι οποίοι έσπευσαν να μας κατακρίνουν και να μας επιτεθούν! Διατί άραγε δεν στρέφονται πρoς τους υπευθύνους του συγκεκριμένου Blog: ”neataksi.blogspot.com”, οι οποίοι αποτελούν την πηγήν της ψευδούς αυτής ειδήσεως;

           ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ “mkka.blogspot.com” ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΡΑ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΝ!

«Ένα ακόμη προδοτικό παραστράτημα, αποτέλεσμα και αυτό του Οικουμενιστικού πνεύματος, ήταν το διά ραντισμού βάπτισμα κάποιου Καθολικού, που ασπάσθηκε την Ορθοδοξία. Το διά ραντισμού Βάοπτισμα έγινε από Ορθόδοξο Ιεράρχη και μάλιστα στο Άγιον 'Ορος!

 Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

«Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ........ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ "ΒΑΠΤΙΣΕ" ΙΤΑΛΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ, ΔΙΑ ΕΠΙΧΥΣΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΝΑΤΑ 3εις ΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ..... ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ.... ΟΥΤΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙ-ΣΤΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΨΥΧΩΝ..... ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ......

 (βλ. http://neataksi.blogspot.com/2017/07/3.html

             Ταύτα προς αποκατάστασιν της αληθείας.

Top