Σπυρίδωνος Κρητικού, Ζωγράφου: «Απόστολοι εκ περάτων συναθροισθέντες ενθάδε …..». Μια σπάνια Εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε Ναό της Ιεράς μας Μητροπόλεως

Εάν ο ευλαβής καλοκαιρινός επισκέπτης της ιδιαίτερης πατρίδας μας που εκτός από Ιερούς Ναούς και Σεπτά Μοναστήρια θελήσει επιπλέον

να γνωρίσει την Εκκλησιαστική Τέχνη που άνθισε στο Τόπο μας κατά το παρελθόν, θα του προτείναμε να επισκεφτεί το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, στο διώροφο χώρο του οποίου αποθησαυρίζονται πολυτιμότατα Θρησκευτικά Κειμήλια που συγκεντρωνόντουσαν ένα – ένα επι σαράντα χρόνια συνεχώς, με πολλούς κόπους, αγωνίες και θυσίες.

Εκτός όμως από το Εκκλησιαστικό Μουσείο Αιγίου καλλιτεχνικές και ιστορικές Εικόνες φιλοξενούνται και σε Ναούς της πόλεως καθώς και σε Ναούς ημιορεινών και ορεινών κυρίως χωριών της Ιεράς μας Μητροπόλεως, που ευτύχησαν να διασωθούν από Σεισμούς, Ανακαινίσεις κι Ανοικοδομήσεις και σήμερα είτε από το Τέμπλο είτε από το Γυναικωνίτη είτε από άλλους χώρους κάθε εκκλησίας, μάς ταξιδεύουν στο χθες.

Μια τέτοια Εικόνα παρουσιάζουμε σήμερα, που εικονογραφεί την Κοίμηση της Θεοτόκου σύμφωνα με την Ορθόδοξη Παραδοσιακή Μεταβυζαντινή Τεχνοτροπία που φέρει επιπροσθέτως γνωρίσματα της Κρητοβενετικής Σχολής. Μας ευλογεί από το Γυναικωνίτη Ναού της Επαρχίας μας στον οποίο τοποθετήθηκε μετά την ολοκλήρωση των Εργασιών της Αναστηλώσεώς Της.

Πρόκειται για σπάνια Εικόνα, την οποία θα ζήλευαν και θα ήθελαν να έχουν αναρτημένη στις Αίθουσές τους τα σημαντικότερα Μουσεία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον Κόσμο ολόκληρο.

 

 

Η Ιερά και Σεβασμία Εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ως είχε πριν από τις Εργασίες Αναστηλώσεως (επάνω) και μετά την ολοκλήρωσή τους (κάτω).

 

 

Λεπτομέρεια της Εικόνας, πριν και μετά τη Συντήρησή Της.

 

       

Λόγγος Αιγίου, Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019

Σπυρίδων Κρητικός, Ζωγράφος

Top