Μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση από το «Ίδρυμα Κατερίνα Βασιλειάδου»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ» καλεί τους ενδιαφερομένους φοιτητές ή φοιτήτριες, δημότες

της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (πρώην Καποδιστριακού Δήμου Αιγίου) που εισήχθησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020 όπως έως την 21η Φεβρουαρίου 2020 υποβάλλουν αίτηση, προκειμένου να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης διά τις σπουδές τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση (Δίνεται από το Ίδρυμα).

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος «Φόρου εισοδήματος» οικογένειας.

Αντίγραφο δήλωσης περιουσιακών στοιχείων οικογένειας (Ε9).

Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019 (Δίνεται από το Σχολείο).

Βεβαίωση εγγραφής σε Α.Ε.Ι.

Δήλωση του Ν. 15599/86 ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα (Δίνεται από το Ίδρυμα).

Αν σπουδάζει και άλλο παιδί της οικογένειας, βεβαίωση από την αντίστοιχη Σχολή.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων & Αιγιαλείας, 2ος όροφος, από 10π.μ. έως 1μ.μ.

Υπεύθυνος κ. Χρήστος Γεωργίου (τηλ. 26910 21777, εσωτ. 1).

Top