Διάρρηξη στο εκκλησιαστικό εστιατόριο «Το στέκι της αγάπης»

Σας πληροφορούμε ότι την παρελθούσα Κυριακή, 26η Απριλίου, διαπιστώθηκε διάρρηξη σε μία φιλανθρωπική δομή της Ιεράς Μητροπόλεώς μας και συ-γκεκριμένα στο εκκλησιαστικό εστιατόριο «Το στέκι της αγάπης», το οποίο βρί-σκεται στην οδό Μελετοπούλων 40.

Ας σημειωθεί ότι ο δράστης ή οι δράστες, αφού παραβίασαν την κεντρική είσοδο του εστιατορίου, αφαίρεσαν τρόφιμα τα οποία προορίζονταν για τα γεύμα-τα της εβδομάδας που διανύουμε απόρων και μοναχικών ατόμων τής περιοχής μας. 
 
Top