ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Tuesday, 16 November 2021

Ἀγαπητέ μου κ. Μαρτίνε,

 Σᾶς ὑποδεχόμαστε μέ εἰλικρινῆ σεβασμό στό πρόσωπό σας, ὡς ἐξαίρετο εὐπατρίδη καί σημαντικότατο εὐεργέτη, ἄξιο συνεχιστή τῆς μακρᾶς παράδοσης τῶν Ἐθνικῶν εὐεργετῶν.

Σήμερα σέ τούτη τήν ἱερή πόλη γιά τήν Ὀρθοδοξία, τήν Ἱστορία καί τόν Πολιτισμό, ὅλοι ἐμεῖς πού βρισκόμαστε σέ αὐτό τό μέρος συμμετέχουμε σέ ἕνα ξεχωριστό γεγονός, τό ὁποῖο πιστεύουμε ὅτι εἶναι ἱστορικῆς σημασίας. Γιατί δέν βρισκόμαστε ἁπλά σέ μία τυπική ἐκδήλωση ἐγκαινίων ἑνός ἔργου ἀλλά σέ μία ἐκδήλωση ὅπου τιμοῦμε ἀξίες καί ἰδανικά διαχρονικά. Τιμοῦμε ἀνθρώπινες πράξεις πού ἀναδεικνύουν τήν ἀγάπη, τήν προσφορά καί τήν δημιουργία. Την ἀλληλεγγύη καί τή γενναιοδωρία.

Προσωπικά, ὡς Ποιμενάρχης τῆς ἱστορικῆς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας ἐκλαμβάνω ὡς ἐξαιρετική συγκυρία τήν συμμετοχή μας στήν τιμητική ἐκδήλωση πρός τό πρόσωπό σας, ἡ ὁποία ἀνακαλεῖ στή μνήμη μας τήν πρώτη μας συνάντηση στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου γιά τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου «Ροτόντα», τόν ὁποῖο ἐσεῖς ἐκ βάθρων ἀνακαινίσατε. Ἀπό τότε ξεχώρισα καί θαύμασα τόν ἱερό ζῆλο σας γιά τήν ἀνάδειξη τῆς θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς μας. Αὐτή ἡ φλόγα παραμένει στήν ψυχή μας χάρη στήν ἀδιάλειπτη προσφορά σας ὅλα αὐτά τά χρόνια, ὡς ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη ὅτι ὁ σύγχρονος καί εὐχάριστος χῶρος πού ἐγκαινιάζουμε σήμερα θά συνδέσει τό ἔνδοξο παρελθόν μέ τό σύγχρονο, πρωτοπόρο καί δημιουργικό μέλλον μυώντας τίς ἑπόμενες γενιές στίς ἀρετές, στό ἦθος, τήν ἀξιοπρέπεια καί τά πανανθρώπινα ἰδανικά πού πρεσβεύει ὁ μαρτυρικός λαός τῶν Καλαβρύτων.

Τά Καλάβρυτα ἀποτελοῦν μία πόλη ἡρώων καί μαρτύρων πού οἱ κατακτητές δέν κατάφεραν ποτέ νά ὑποτάξουν πνευματικά καί ψυχικά τούς κατοίκους της, οὔτε νά ἀκυρώσουν τήν ἀδιάλειπτη, δυναμική παρουσία τους στούς τοπικούς, ἀλλά καί ἐθνικούς ἀγῶνες γιά τήν Ἐλευθερία καί τήν Δικαιοσύνη. Ἡ μαρτυρική πόλη καί ὁλόκληρη ἡ ἐπαρχία Καλαβρύτων ἔχουν ἀποτυπωθεῖ στήν Ἐθνική μνήμη σάν τό μέρος πού συμπυκνώνει τά δομικά στοιχεῖα τῆς Ἐθνικῆς μας ταυτότητας, 200 χρόνια μετά τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. Καί τώρα σέ μία καθοριστικῆς σημασίας ἐπετειακή χρονιά ἀπέκτησε ἕνα μεγαλόπνοο ἔργο, τό σύγχρονο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων, πού μέσα ἀπό τίς δράσεις του θά συνδέεται ἡ ἱστορική διαδρομή τῶν Καλαβρύτων μέ τήν ἱστορία τῆς νεότερης Ἑλλάδας.

Καί εἴμαστε στ’ ἀλήθεια εὐτυχεῖς πού τό ἔργο αὐτό πραγματοποιήθηκε ἀπό ἕναν δικό μας ἄνθρωπο, ἕναν συνδημότη μας καί μέλος τῆς οἰκογένειάς μας!

Μέ αὐτές λοιπό τίς σκέψεις καί διερμηνεύοντας τά αἰσθήματα τῶν πολιτῶν καί τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς, καταθέτουμε τή βαθιά μας ἐκτίμηση καί τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας συνοδευόμενες ἀπό τήν εὐχή μας ὁ Θεός νά ἐκπληρώνει τά ὁράματα καί τίς προσδοκίες σας εὐλογώντας ἐσαεί τά θεάρεστα καί ἀξιέπαινα ἔργα σας.

READ_MORE_K2
Top