ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Τό ἐπισκοπεῖο εὑρίσκεται στήν πόλη τῶν Καλαβρύτων. Πρόκειται διά ἕνα οἰκοδόμημα δύο ὀρόφων. Τό ἰσόγειο εἶναι ἡ αἴθουσα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας πού ἀνηγέρθη τό 1966 ἐπί αρχιερατείας τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Καλαβρύτων καί Αιγιαλείας κυροῦ Γεωργίου (Πάτση) . Ὁ πρῶτος ὄροφος ἀποτελεῖ τήν κατοικία τοῦ Μητροπολίτου. Καί οἱ δύο ὄροφοι ἀνακαινίσθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, ὁ ὁποῖος μεταβαίνει στήν ἐπαρχία τῶν Καλαβρύτων κατά τήν διάρκεια τοῦ θέρους, προκειμένου νά ἔλθει σέ ποιμαντική συνάντηση μέ τούς ἱερεῖς καί τούς πιστούς τῆς ἐπαρχίας τῶν Καλαβρύτων, ἐνισχύοντας μέ τήν πατρική του ἀγάπη τήν πνευματική τους ζωή.

Top