ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

Δύο τεράστιες ἐκτάσεις, μέσα στήν προστατευόμενη περιοχή Στροφυλιᾶς – Κοτυχίου, ἔχουν στήν ἰδιοκτησία τους οἱ Ἱερές Μονές Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων καί Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν.
Ἡ Ἱ. Μ. Μεγ. Σπηλαίου κατέχει ἔκταση περίπου 25.000 στρεμμάτων στά διοικητικά ὅρια τῆς Ἀχαΐας, ἐνώ ἡ Ἱ. Μ. Ταξιαρχῶν περί τά 4.500 στρέμματα στήν Ἡλεία.
Τό παραλιακό δάσος τῆς Στροφυλιᾶς ἐκτάσεως 20.000 στρεμμάτων, χαλεπίου πεύκης καί κουκουναριᾶς μαζί μέ τίς λιμνοθάλασσες Κοτυχίου – Προκόπου καί Καλογριᾶς καί τά Μαύρα Βουνά εἶναι Προστατευόμενη Περιοχή (Ἐθνικό πάρκο – Natura 2000, Συνθήκη Ramsar) μέ τήν αριθ. 12365/2009 Φ.Ε.Κ. 159 Δ/2009 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση χρειάζεται αὐξημένη προστασία.
Οι εκτάσεις αυτές έχουν περιέλθει στην κατοχή τῶν Ἱερῶν Μονῶν ἀπό τόν προπερασμένο αἰῶνα μέ βάσει χρυσοβούλων ἀλλά καί τῶν ΦΕΚ 156/19.06/1933 τευχ. Α΄ καί ΦΕΚ ...........
Ὁ Σεβασμιώτατος προσπαθεῖ τά τελευταῖα χρόνια διά τήν ἐξεύρεση τῆς καλύτερης λύσης διά τήν ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας αὐτῆς παρά τά προβλήματα πού ὑπάρχουν ἐξαιτίας τῆς καταπατήσεως ἑνός μέρους της.
ΞΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΡΑΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Γραφείο εξωδικαστικού μηχανισμού στην Πάτρα

 

Top