ΓΚΟΛΦ

Στήν προσπάθεια ἀξιοποιήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκίνητης περιουσίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ὁραματίστηκε μία ἀκόμη μεγάλη ἐπένδυση στή περιοχή τῆς Αἰγιαλείας.
Ἔτσι ἑτοιμάζεται νά ὑλοποιήσει τή 2η σημαντική τουριστική ἀναπτυξιακή προσπάθεια στήν περιοχή, μετά τό ξενοδοχεῖο «Σήμαντρον» στήν παραλιακή περιοχή τοῦ Διακοπτοῦ Ἀχαΐας. Πρόκειται γιά τή δημιουργία γκόλφ, πού θά ὑποστηρίζεται ἀπό σύγχρονες ξενοδοχειακές ἐγκαταστάσεις.
Ἡ Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντος τοῦ ΥΠΕΚΑ γνωμοδότησε θετικά, γιά τόν προκαταρκτικό προσδιορισμό περιβαλλοντικῶν ἀπαιτήσεων τοῦ ἔργου πού σχεδιάζεται στήν Αἰγιάλεια. Τό ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ ὑποβολή στό ἁρμόδιο ὑπουργεῖο της Μελέτης Περιβαλλοντικῶν Ἐπιπτώσεων (ΜΠΕ), ἡ ἔγκριση τῆς ὁποίας θά ὁδηγήσει στήν ἔκδοση κατασκευαστικῆς ἄδειας.
Τό ἔργο -τοῦ ὁποίου ὁ προϋπολογισμός ὑπολογίζεται σέ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εὐρώ- ἀνήκει στίς ἕξι μεγάλες πρός ἀδειοδότηση μεγάλες τουριστικές ἐπενδύσεις.
Ἡ σύνθετη τουριστική μονάδα βρίσκεται στή Ροδιά τῆς Αἰγιαλείας, 500 μέτρα ἀπό τήν ἀκτή τοῦ Κορινθιακοῦ, καί θά ἐκτείνεται σέ οἰκόπεδο 714,2 χιλιάδων τ.μ.
Σύμφωνα μέ τό προσχέδιο τοῦ χώρου, τό κατάλυμα θά ἀποτελεῖται ἀπό:
- γήπεδο γκόλφ 18 ὀπῶν, σέ ἔκταση 550.000 τ.μ.
- ξενοδοχεῖο πέντε ἀστέρων 240 κλινῶν μέ ἑστιατόριο, χώρους ἀναψυχῆς καί συνεδριακό κέντρο
- 5 ἐγκαταστάσεις τένις, τρεῖς ἐγκαταστάσεις basketball, τρεῖς ἐγκαταστάσεις volley ball καί ἕνα γυμναστήριο, ἐνῶ στή δεύτερη φάση θά προστεθοῦν μία κλειστή πισίνα καί ἐγκαταστάσεις θαλασσοθεραπείας (spa)
- 360 βίλες μέ δύο ἕως τέσσερα ὑπνοδωμάτια ἡ καθεμία καί πισίνα
- διώροφες μεζονέτες μέ πισίνα (θά κατασκευαστοῦν στή β’ φάση), οἱ ὁποῖες θά διατεθοῦν κατά βάση σέ ἀγοραστές τοῦ ἐξωτερικοῦ πού θά ἐγγράφονται μέλη τοῦ golf club.
Ἡ ἐγκατάσταση θά χρησιμοποιεῖ νερό ἀπό ἀνακύκλωση τῆς ἡμερήσιας κατανάλωσης ὕδατος τοῦ ξενοδοχείου, ἀλλά καί ἀπό τίς δύο γεωτρήσεις, ἐνῶ προβλέπεται ἐναλλακτικά ἡ δημιουργία μονάδας ἀφαλάτωσης.
Ἡ θετική γνωμοδότηση τοῦ Ὑπουργείου Περιβάλλοντος στηρίχθηκε καί στό περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικοῦ σχεδιασμοῦ καί ἀειφόρου ἀνάπτυξης τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδας πού κάνει λόγο γιά «τήν ἐλλιπῆ ἀξιοποίηση τῶν συγκριτικῶν πλεονεκτημάτων στούς διεθνούς ἀξίας πολιτιστικούς καί φυσικούς πόρους καί ὑστέρηση στήν ἀνάπτυξη εἰδικῶν μορφῶν τουρισμοῦ (χειμερινοῦ, ἰαματικοῦ, κ.α) μέσω τῶν δικτύων πολιτιστικοῦ- τουριστικοῦ χαρακτήρα».
Ἰδιοκτήτης τῆς ἔκτασης εἶναι ἡ Ἱερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου.
Τήν ἀνάπτυξη καί διαχείριση τῆς μονάδας ἔχει ἀναλάβει ἡ ἑταιρεία Fidetrust investments Ltd τῆς ὁποίας ἡ ἕδρα βρίσκεται στό Λονδίνο. Διευθυντής τῆς Fidetrust εἶναι ὁ Ἑλληνοαμερικάνος ἐφοπλιστής Νικόλαος Χριστοδουλόπουλος, ὁ ὁποῖος ἔχει διατελέσει ἀντιπρόεδρος τῆς Ἕνωσης Πλοιοκτητῶν Ἑλληνικῶν Σκαφῶν καί διατηρεῖ στενές φιλικές σχέσεις, ἐδῶ καί πολλά χρόνια, μέ τόν Ποιμενάρχη μας.

Top