ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ

Μία ἀπό τίς πρῶτες φροντίδες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη μας ἦταν καί εἶναι ἡ καλύτερη ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πρός ὄφελος ὄχι μόνο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀλλά καί τῆς εὑρύτερης περιοχῆς τῆς Αἰγιάλειας καί τῶν Καλαβρύτων, ἀφοῦ ἡ κατάλληλη ἐπενδυτική ἀξιοποίησή της θά ἀναβαθμίσει τήν περιοχή καί θά δώσει ἐργασία σέ ἑκατοντάδες οἰκογένειες, συμβάλλοντας μέ τόν καλύτερο τρόπο στήν κατά τό δυνατόν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τῆς μεγάλης ἀνεργίας πού μαστίζει τήν περιοχή.
Στά πλαίσια αὐτά καί διά τήν καλύτερη ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ὁ Σεβασμιώτατος ἵδρυσε στίς 09/07/2003 τήν ἑταιρεία ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ (ΜΕΤΟΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) μέ σκοπό νά ἐκμισθώνει καί νά διαχειρίζεται ἰδιόκτητα ἤ μισθωμένα ἀκίνητά της Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού δέν προορίζονται γιά κατοικία, μέ γνώμονα τήν καλύτερη δυνατή ἀξιοποίησή τους. Στό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς ἑταιρείας ἐπεστράτευσε ἐπιχειρηματικούς παράγοντες τῆς περιοχῆς. Ἔτσι πρῶτος πρόεδρος τῆς διοίκησης τῆς ἑταιρείας Μετόχι ΑΕ ἀνέλαβε ὁ κ. Τάκης Κουνινιώτης, ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Βιομηχάνων Πελοποννήσου καί Δυτ. Ἑλλάδος. Ἀντιστοίχως διευθύνων σύμβουλος ἦταν ὁ δρ. Βασ. Κούτσης, ὁ ὁποῖος ταυτόχρονα εἶναι καί γενικός διευθυντής τῆς Astakos Terminal ΑΕ, ἐνῶ τό πρῶτο Δ.Σ. συμπλήρωναν ὁ κ. Νικόλαος Χριστοδουλόπουλος, Ἐπιχειρηματίας, Ἀνδρέας Θανασούλιας, Δικηγόρος καί Ἀπόστολος Παρπαίρης, Ἀρχιτέκτων. Σήμερα τό Δ. Σ. ἀποτελοῦν οἱ : κ. Κωνσταντῖνος Ἀργυρός, Τοπογράφος Μηχανικός ὡς Πρόεδρος, καί μέλη ὁ κ. Κωνσταντῖνος Κρεμμύδας, Δικηγόρος, ἡ κ. Αἰκατερίνη Πετροπούλου, Δικηγόρος, ἡ κ. Νικολίτσα Μπονάτσου, Φοροτεχνικός καί ὁ κ. Εὐστάθιος Ἡλιοδρομίτης.

Top