ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Σέ μιά πραγματικά συγκινητική γιορτή, τόσο ἀπό πλευρᾶς θρησκευτικῆς ὅσο καί ἀπό ἀρχαιολογικῆς ἄποψης, πραγματοποιήθηκαν τό πρωί τῆς περασμένης Κυριακῆς, παρουσία πλήθους κόσμου, τά ἀποκαλυπτήρια του ἔργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΥΤΗΣ».
Ἕνα ὅραμα πολλῶν ἐτῶν πού κατακτήθηκε μέ πολλούς κόπους, ἔφτασε στήν ὑλοποίησή του μέ τήν ἀρχαιολογική μέριμνα νά προσθέτει ἕνα πραγματικά σπουδαῖο ἀρχαιολογικά καί θρησκευτικά μνημεῖο στήν αἴγλη τῆς Μονῆς Ταξιαρχῶν. Ἀπό τή θέση της στήν Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων τότε, ἡ σημερινή διευθύντρια τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἀχαϊας Ἄν.Κουμούση, ἔθεσε στόχο τήν ἀνάδειξη τῆς παλαιᾶς Μονῆς καί τό πρωί τῆς Κυριακῆς ἡ συγκίνησή της ἦταν φανερή, παρουσιάζοντας τό πραγματικά ἐξαιρετικό ἔργο. Μάλιστα ὅπως ἀνέφερε ἡ κά Κουμούση ἀπό τήν χρονολόγηση πού ἔγινε ἀλλάζουν τά δεδομένα τῆς βυζαντινῆς ἱστορίας ὄχι μόνον τῆς Ἀχαϊας ἀλλά ὁλόκληρής της Ἑλλάδας, ἀφοῦ ἀπεδείχθη ὅτι τουλάχιστον 200 χρόνια πρίν (ἀπ`ό,τι γνωρίζουμε), δηλαδή ἀπό τόν 12ο αἰώνα ὑπῆρχαν στήν περιοχή Βυζαντινά Μοναστήρια! Ἐνῶ ἡ Παλαιά Ἱερά Μονή Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας πού βρίσκεται νότια του Αἰγίου στούς πρόποδες τοῦ ὅρους Κλωκοῦ, ἱδρύθηκε ἀπό τόν ὅσιο Λεόντιο τόν Μονεμβασιώτη στά τέλη τοῦ 14ου αἰώνα, σέ χῶρο ὅπου ὑπῆρχαν πολλά ἀσκητήρια ἤδη ἀπό τήν μεσοβυζαντινή περίοδο.
Τήν Κυριακή 6.7.2016, 600 χρόνια μετά… ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος ἱερούργησε ἐπίσης μέ βαθειά συγκίνηση στό παλιό μοναστήρι, κάνοντας σύντομη ἀναδρομή στό βίο τοῦ Ἁγίου Λεοντίου, ἐνῶ ἰδιαίτερη μνεία ἔκανε στήν συμβολή τῆς κᾶς Κουμούση καί τήν ἐπίπονη προσπάθεια γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου.
Ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου στά ἐγκαίνια καί τή Θεία Λειτουργία πού τελέστηκε, ἦταν πράγματι συγκινητική μέ τήν θρησκευτική κατάνυξη νά διαδέχεται τόν ἐντυπωσιασμό γιά τή σπουδαιότητα τοῦ Μνημείου.
Πέραν τῶν ἑκατοντάδων πιστῶν τήν τελετή τίμησαν μέ τήν παρουσία τούς ἐκτός του Περιφερειάρχη Δυτικῆς Ἑλλάδος Ἄπ.Κατσιφάρα καί τοῦ δημάρχου Αἰγιαλείας Θ.Παναγόπουλου, οἱ βουλευτές Θ.Παπαθεοδώρου καί Νίκος Νικολόπουλος, ὁ πρώην βουλευτής Κώστας Σπηλιόπουλος, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἐλάσσονος μειοψηφίας τοῦ Δ.Σ. Αἰγιαλείας Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος, ὁ πρόεδρος τοῦ Νομικοῦ Προσώπου τοῦ δήμου Περικλῆς Παπαγιαννακόπουλος, ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Τουριστικῆς Ἀνάπτυξης Στρατῆς Βαρδάκης, ὁ δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Χριστόπουλος, ὁ πρόεδρος τῆς ΔΗΜ.Τ.Ο.ΝΔ Αἰγιαλείας Βασίλης Σταθακάρος, ὁ πρόεδρος καί ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἐμπορικοῦ Συλλόγου Αἰγίου, Φάνης Χριστοδουλόπουλος καί Ἄκης Τριανταφύλλου ἀντίστοιχα καί ἀρκετοί ἐκπρόσωποι συλλόγων καί φορέων τῆς περιοχῆς.
Τό ἔργο ἐντάχθηκε στό πρόγραμμα «Ἀνταγωνιστηκότητα καί Ἐπιχειρηματικότητα» τοῦ ΕΣΠΑ 2007-2013.
Εἶχε διάρκεια ὑλοποίησης ἀπό τό Μάιο τοῦ 2014 ἕως τό Δεκέμβριο τοῦ 2015 καί προϋπολογισμό 675.000 εὐρώ. Στόχοι τῶν ἐπεμβάσεων ἦταν νά ἐπιτευχθεῖ ἡ διατήρηση τοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος καί νά ἀποτελέσει πόλο ἕλξης ἐπισκεπτῶν τόσο ἀρχαιολογικοῦ ὅσο καί προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ.
Στό πλαίσιο τοῦ ἔργου πραγματοποιήθηκαν ἐργασίες:
1. Ἀνασκαφικές, οἱ ὁποῖες ἔφεραν στό φῶς τούς βοηθητικούς χώρους τοῦ βυζαντινοῦ μοναστηριοῦ καθώς καί στοιχεῖα πού ἐπιτρέπουν τήν ἀποκατάσταση τῆς ἀρχικῆς μορφῆς τοῦ καθολικοῦ.
2. Στερεωτικές-ἀναστηλωτικές πού ἀποκατέστησαν πλήρως τά κτήρια τῆς Μονῆς (πυλώνας, περίβολος, καθολικό, παρεκκλήσια).
3. Συντήρηση τῶν τοιχογραφιῶν βυζαντινῆς καί μεταβυζαντινῆς περιόδου πού κοσμοῦν τό καθολικό καί τά τρία παρεκκλήσια.
4. Ἐδαφοτεχνικές ἐργασίες σταθεροποίησης τοῦ ὑπερκείμενου βράχου.
5. Διαμόρφωση τοῦ περιβάλλοντα χώρου τῆς μονῆς (πρόσβαση, διάδρομος κυκλοφορίας ἐπισκεπτῶν μέ μεταλλικό στέγαστρο προστασίας, σταθμός πληροφόρησης ΑΜΕΑ).

Top