ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΡΙΔΙΟΥ

Τό ἔργο «Στερέωση, Ἀποκατάσταση Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Ἀγριδίου Ἀχαΐας καί Συντήρηση τῶν Τοιχογραφιῶν τοῦ» ἐκτέλεσε ἡ 6η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων μέ χρηματοδότηση τῶν Ἱδρυμάτων Α. Γ. Λεβέντη καί Χ. Κ. Λεβέντη.
Στήν τελετή παράδοσης τοῦ μνημείου, στήν ὁποία ἦταν παροῦσα ἡ Γενική Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ Δρ. Λίνα Μενδώνη, τιμήθηκαν οἱ ἀξιότιμοι χορηγοί του ἔργου ἀπό τήν ἐπιβλέπουσα ἀρχαιολόγο τοῦ ἔργου Δρ. Ἀναστασία Κουμούση, προϊσταμένη τῆς 6ης Ἐφορείας, καί τήν τοπική Μητρόπολη.
Ἡ ἐπιτυχής ὁλοκλήρωση μέσα σέ μόλις μιά διετία τῆς τόσο ἐπιμελημένης ἀναστήλωσης τοῦ μνημείου ἔγινε ἐφικτή μέ τήν ἄοκνη συνδρομή καί προσπάθεια ὅλης της ἀξιόλογης ἐπιστημονικῆς ὁμάδας ἐργασίας τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί τῶν συνεργατῶν της.
Παρευρέθηκαν μέλη τοῦ προσωπικοῦ ἀπό τήν ὁμάδα ἐργασίας καί ὅλες της ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ στήν Ἀχαΐα, φορεῖς τῆς τοπικῆς κοινωνίας καί πλῆθος κόσμου.
Ὁ βυζαντινός ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου βρίσκεται στούς πρόποδες τοῦ ὅρους Χελμοῦ, στό χωριό Ἀγρίδι, σέ ἕνα ὀρεινό τοπίο μοναδικοῦ φυσικοῦ κάλλους. Ὁ ναός οἰκοδομήθηκε τόν 13ο αἰώνα καί τοιχογραφήθηκε μέ πρωτοβουλία καί δαπάνες ἑνός τοπικοῦ ἄρχοντα κατά τήν περίοδο τῆς Φραγκοκρατίας. Ἀποτελεῖ πλέον μετά τήν ἀποκατάσταση ἕνα ἀξιόλογο μνημεῖο τῆς περιοχῆς πού κοσμεῖ τόν οἰκισμό τοῦ Ἀγριδίου καί συντελεῖ στήν περαιτέρω τουριστική ἀνάπτυξη τῆς ὀρεινῆς Ἀχαΐας.
Μετά τήν τελετή ἔγινε ξενάγηση ἀπό τήν ἐπιβλέπουσα στό ἔργο μέ σύντομη περιγραφή τῆς διαδικασίας τῶν ἐργασιῶν καί τῶν δυσχερειῶν τῆς ἀναστήλωσης τοῦ μνημείου.
Παρουσιάστηκαν ἐπί τόπου στό κοινό οἱ ἐργασίες ἀποκατάστασης πού ἀντιμετώπισαν τίς κακότεχνες νεωτερικές ἐπεμβάσεις στό ναό καί τά στατικά προβλήματα πού προκλήθηκαν ἀπό τόν καταστροφικό σεισμό τοῦ 2008. Ἐντυπωσίασε ὁ εἰκονογραφικός διάκοσμος καί ὁ περιβάλλων χῶρος πού διαμορφώθηκε μέ ἤπιες ἐπεμβάσεις.

Top