ΑΚΙΝΗΤΑ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ ΑΙΓΙΟΥ

1.Μητροπόλεως 7 Αἴγιο
Ἀριθ. Ἀδείας: 361/1986
Κτίριο 2 ὀρόφων (ἰσόγειο – ὑπόγειο κατάστημα SEGRETO, 1ος ὄροφος κατάστημα, 2ος ὄροφος οἰκία).

2.Ζωοδόχου Πηγῆς 105 Αἴγιο
Ἀριθ. Ἀδείας: 125/1992
Κτίριο Διώροφο μέ ὑπόγειο
(ὑπόγειο – ἰσόγειο καί 1ος ὄροφος κατάστημα, 2ος ὄροφος κατοικία).

3.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗ
Παύλου Μελᾶ 101 Αἴγιο
Ἀριθ. Ἀδείας: 523/2007
Κτίριο 4 κατοικιῶν (δύο ἰσόγειο καί δύο 1ος ὄροφος καί δύο γκαρσονιέρες στό ὑπόγειο).

4.Ψαρρῶν 3 Αἴγιο
Ἀριθ. Ἀδείας: 383/2002
Κτίριο ἰσόγειο κατάστημα ἐπισκευασθέν ἀπό καταστροφή λόγω πυρκαγιᾶς.

5.Ψαρρῶν 1 Αἴγιο
Παλαιόν ἰσόγειο κατάστημα.

6.Λεωφόρος Ἀλεξάνδρας 209 Ἀθήνα
Διαμέρισμα στόν 4ο ὄροφο ἐκ δωρεᾶς.

Top