ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ- ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Μέσα στό πανέμορφο, πυκνό δάσος, στούς πρόποδες τοῦ ὄρους Κλωκός, περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά ἀπό τό Αἴγιο, εἶναι κτισμένη ἡ Ἱερά Μονή τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, μία ἀπό τίς σπουδαιότερες Μονές τῆς Πελοποννήσου.

Ἡ ἱστορία της συνδέεται μέ τή ζωή τοῦ Ὁσίου Λεοντίου, ὁ ὁποῖος ἀσκήτευσε στήν περιοχή στά τέλη τοῦ 14ου - ἀρχές τοῦ 15ου αἰῶνα καί ἵδρυσε τήν πρώτη Μονή στή θέση «Παλαιομονάστηρο», ὅπου ὑπῆρχε ναός τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, μέ τήν ἐνίσχυση τῶν θείων του, Θωμᾶ καί Δημητριου Παλαιολόγου, δεσποτῶν τοῦ Μυστρᾶ.
Τό κτιριακό συγκρότημα εἶναι τετράπλευρο καί περικλείεται ἀπό διώροφα κτήρια κελιῶν πού σχηματίζουν ψηλό περίβολο. Στό κέντρο τῆς αὐλῆς βρίσκεται τό Καθολικό, σταυροειδής ναός μέ ὀκτάπλευρο τροῦλο πού στηρίζεται σέ τέσσερεις κίονες. Ἔχει ἐπιμελημένη τοιχοποιία καί στό ἐσωτερικό του διατηροῦνται τοιχογραφίες τοῦ 1895 καί τό περίτεχνο ἐπιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο τέμπλο, ἐνῶ τά παράθυρά του κοσμοῦνται μέ μαρμαροσκαλίσματα. Στή γωνία τοῦ περιβόλου ξεχωρίζει ὁ τριώροφος πύργος, ἴδιας ἐποχῆς μέ τό Καθολικό, μέ τόν ναό τῆς Ἁγίας Τριάδας στό ὑπόγειό του. Ἡ Μονή διαθέτει πλουσια βιβλιοθήκη, κειμήλια καί λείψανα ἁγίων, καθώς καί τήν κάρα τοῦ ὁσίου Λεοντίου. Ἀπό τούς σημαντικότερους θησαυρούς της θεωροῦνται τά «Ἄχραντα Πάθη», ἀληθινός θησαυρός πίστης, δωρεά τῶν Παλαιολόγων τοῦ Μυστρᾶ στόν κτήτορα τῆς Μονῆς Ὅσιο Λεόντιο. Ἡ Μονή ἀποκαταστάθηκε καί συντηρήθηκε κατά τό ἥμισυ ὅσο ἀφορᾶ τίς κτιριακές της ὑποδομές μέ ἔνταξη τοῦ ἔργου στό ΕΣΠΑ 2007-2013. Καταβάλλονται προσπάθειες γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ ὑπολοίπου μισοῦ τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος.

Top