ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΕΠΕΛΕΝΙΤΣΑΣὉ ποταμός Σελινοῦντας χωρίζει τήν Μονή Ταξιαρχῶν ἀπό τή Μονή Πεπελενίτσας. Τό παλιότερο ὄνομά της ἦταν "Ἐλπίς τῶν Ἀπελπισμένων". Κτίστηκε τήν ἴδια περίπου ἐποχή μέ τήν Μονή Ταξιαρχῶν, τόν 15ο αἰ. καί ἔχει σχεδόν παράλληλη ἱστορία.
Η Μονή ἔζησε μεγάλη καταστροφή καί τό 2007 ἀπό τή μεγάλη πυρκαγιά πού κατέκαυσε τήν Αἰγιάλεια. Διασώθηκε μόνον ὁ πέτρινος ναός. Ἔκτοτε ὁ Σεβασμιώτατος καταβάλλει συνεχῶς προσπάθειες διά τήν ἀποκατάσταση καί τήν ἐκ βάθρων ἀνοικοδόμηση τῆς Μονῆς. Ἔχουν ἐκπονηθεῖ οἱ σχετικές μελέτες μέ τήν συνδρομή τοῦ Αἰγιαλέως κ. Νικολάου Χριστοδουλοπούλου, Ἐπιχειρηματία, οἱ ὁποῖες ὡστόσο ἀναμένουν τήν ἔνταξή τους σέ πρόγραμμα διά τή χρηματοδότηση τοῦ ἔργου. Πρός τοῦτο ἔχει ζητήσει μεταξύ ἄλλων τή βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας ἀπ ὅπου ἀναμένεται ἀπάντηση τόσο διά τήν χρηματοδότηση τῆς ἀνοικοδόμησης τῆς Μονῆς, ὅσο καί διά τήν δημιουργία πνευματικοῦ κέντρου .

Top