ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΤΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ


Ἐπιθυμία τοῦ Ποιμενάρχου μας εἶναι ἡ ἐγκατάσταση Προσκυνηταρίου μέ τήν Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας Τρυπητῆς σέ ψηφιδωτό, πλησίον της ἀνατολικῆς εἰσόδου τοῦ Αἰγίου ἐπί τῆς «Ὀλυμπίας Ὁδοῦ», συνολικῆς δαπάνης περίπου 7.000 εὐρώ (5.000 εὐρώ περίπου ἡ ἐπένδυση τοῦ Προσκυνηταρίου καί 2.000 εὐρώ ἡ κατασκευή τῆς ψηφιδωτῆς εἰκόνας).
Σκοπός τῆς κατασκευῆς τοῦ Προσκυνηταρίου εἶναι ἀφενός μέν ἡ τιμή στό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας ὡς Πολιούχου τῆς πόλεως τοῦ Αἰγίου καί ἀφετέρου ἡ προστασία, ἡ βοήθεια καί ἡ ἐνίσχυση ὅλων των ταξιδιωτῶν συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι καθημερινά περνοῦν ἀπό τήν «Ὀλυμπία Ὁδό» κατευθυνόμενοι εἴτε πρός τό Αἴγιο εἴτε πρός ἄλλους προορισμούς.
Κάθε Προσκυνητάριο ἀποτελεῖ ἀφορμή γιά προσευχή καί εἶναι στήριγμα πίστης ἀλλά καί ἐνίσχυσης διά τούς πιστούς μας.
Τό Προσκυνητάρι ἤδη εὑρίσκεται πρόες ὁλοκλήρωση.

Top