ΤΑΜΕΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ


Στό μεγάλο φιλανθρωπικό ἔργο τοῦ Ποιμενάρχου μας ἦταν ἡ σύσταση καί λειτουργία τοῦ Ταμείου Φιλανθρωπίας καί Εὐποιίας μέ σκοπό νά ἐνισχύσει οἰκονομικά στίς διάφορες βιωτικές τους ἀνάγκες τούς οἰκονομικά ἀσθενεῖς. Μέ τήν σπουδαία δράση του οἰκονομικές ὑποχρεώσεις τῶν ἐνδεῶν συνανθρώπων μας θεραπεύονται, φάρμακα, τρόφιμα, ἐνδύματα, ὑποδήματα ἀγοράζονται. Το Ταμεῖο Φιλανθρωπίας ἐπαναφέρει στά σκυθρωπά πρόσωπα τήν ἐλπίδα καί τήν αἰσιοδοξία. Ὑπεύθυνος σήμερα εἶναι ὁ Αἰδες. Πρωτ. π. Κωνσταντῖνος Λουκόπουλος, πλαισιούμενος ἀπό ὁμάδα ἐθελοντριῶν Κυριῶν.

Top