ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Ὁ Ποιμενάρχης μας ὅμως δέν ἀρκέσθηκε νά ὑπερασπισθεῖ τό ποίμνιό του μόνο ἕναντι τῶν αἱρετικῶν. Στηλίτευσε καί ἀγωνίσθηκε ὅλα αὐτά τά χρόνια μέ παρρησία, ὁρμώμενος ἀπό τήν βαθεία πίστη του πρός τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία καί ἀπό τήν ἀστείρευτη βαθειά ἀγάπη του πρός τήν πατρίδα καί τό λαό. Ζηλωτής καί ὑπέρμαχος τῶν ἀξιῶν τοῦ ἑλληνορθόδοξου πολιτισμοῦ, τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας, τῶν ἀξιῶν καί τῶν ἱδανικῶν πού ἄφησαν ὡς παρακαταθήκη οἱ λαμπροί ἥρωες πρόγονοί μας δέν δίστασε νά ὑψώσει τήν ἀντίστασή του ἕναντι ἐκκλησιαστικῶν καί πολιτικῶν ἀρχόντων καί φορέων, ὅταν ἐκεῖνοι προέβαιναν σέ ἐνέργειες καί μέτρα εἴτε ἀντιεκκλησιαστικά καί ἀντεθνικά εἴτε ἀντιλαικά. Διαμαρτυρίες καί καταγγελίες κατά ἐκπομπῶν τῆς τηλεοράσεως καί περιοδικῶν ἀνήθικου περιεχομένου, ἄρνηση πληρωμῆς λογαριασμῶν τῆς ΔΕΗ ὑπέρ τῆς τηλεοράσεως, ὁ νόμος περί ἀμβλώσεων, ἡ ἐφαρμογή τῆς συνθήκης Σένγκεν, ἡ νομιμοποίηση τοῦ πολιτικοῦ γάμου, οἱ νέες ἀστυνομικές ταυτότητες χωρίς τήν ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος, ἀγῶνες κατά τῶν αἱρετικῶν, διαμαρτυρία για τήν ὑπερβολική φορολογία δωρεῶν πρός τήν Ἐκκλησία, τό Μακεδονικό ζήτημα, ὁ Σιωνισμός,ἡ Μοναστηριακή καί ἐκκλησιαστική περιουσία, ἡ Μασσωνία, ἡ ἀλλαγή τῶν βιβλίων τῶν θρησκευτικῶν καί ἡ καθιέρωση τοῦ μαθήματος μέ θρησκειολογικό καί ὄχι ὁμολογιακό χαρακτῆρα, ἡ νομιμοποίηση τοῦ συμφώνου συμβιώσεως καί ἐπέκτασή του στά ὁμόφυλα ζευγάρια, τό ἡλεκτρονικό φακέλλωμα, ἡ κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς καί συμπαράσταση στόν ἐμπορικό σύλλογο Αἰγίου, ἡ ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας, ἡ διαμαρτυρία τῶν ἐργαζομένων κατά τῆς οἰκονομικῆς ἀσφυξίας πού προκαλοῦν τά μνημόνια, ἡ νομιμοποίηση τῶν ὁμοφυλοφίλων, οἱ ἔμφυλες ταυτότητες, ἡ ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας καί ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας, ἡ ἀποδόμηση τῶν χριστιανικῶν ἰδεωδῶν καί τῶν άξιῶν τοῦ ἑλληνορθόδοξου πολιτισμοῦ, πρόσφατα ἡ ἀλλαγή φύλου στά 15 κ. ἄ, εἶναι μερικά μόνο ἀπό τά θέματα τά ὁποῖα καυτηρίασε ὁ Ποιμενάρχης μας μέ τόν γραπτό καί προφορικό του λόγο, σέ πύρινα κηρύγματα, σέ ἄρθρα ἐφημερίδων, περιοδικῶν ἀλλά καί στό προσωπικό του blog, μέ τήν προσωπική του συμμετοχή μέ κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σέ ἐκδηλώσεις καί πορείες διαμαρτυρίας, μέ ἐπιδόσεις ψηφισμάτων σέ δημόσιους φορείς καί πολιτειακούς παράγοντες, μή διστάζοντας ἐπ’ οὐδενί καί γιά κανένα λόγο, νά ἀντιτάξει τό λόγο τῆς Ἐκκλησίας καί νά στηλιτεύσει ὅλους ἐκείνους πού μέ τίς πρᾶξεις τους συνήργησαν στήν καθιέρωση τῶν ἀνωτέρω, μένοντας πάντοτε ἀσυμβίβαστος μέ τό σύστημα. Μέ αὐτό τόν τρόπο ἀνακούφισε καί ἐξακολουθεῖ νά ἀνακουφίζει καί νά παρηγορεῖ τίς ψυχές τοῦ θεοφιλοῦς λαοῦ του.

Top