ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ


Σέ ὅλα τά Πνευματικά Κέντρα τῶν μεγάλων ἐνοριῶν, ἀλλά καί στούς ένοριακούς Ναούς τῆς περιφερείας, ὀργανώθηκαν ἀπό τούς Ἐφημερίους, κατά παρότρυνση τοῦ Σεβασμιωτάτου, συναντήσεις τῶν πιστῶν. Στίς συναντήσεις αὐτές ἤ κύκλους, ὅπως ἐπικράτησε νά λέγονται, πέραν τῆς εὐκαιρίας διά μία προσωπική ἐπικοινωνία καί γνωριμία τῶν ἐνοριτῶν μεταξύ τους καί μέ τόν Ποιμένα τους, δίδεται ἡ δυνατότητα μελέτης καί ἐμβάνθυσης στά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα, συζητήσεως διαφόρων θεμάτων πίστεως, λατρείας, πνευματικῶν θεμάτων, ὅπως τό μυστήριο τῆς μετανοίας καί τῆς ἐξομολογήσεως, τῆς ἀσκήσεως, τῆς μετοχῆς στή Θεία Εὐχαριστία, διαφόρων κοινωνικῶν, οἰκογενειακῶν καί ἄλλων θεμάτων πού ἀπασχολοῦσαν τούς μετέχοντες. Τίς συναντήσεις αὐτές ὑποστήριζαν καί ἐνίσχυαν μέ τήν παρουσία τους πρῶτος ἀπ’ ὅλους ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης μας, οἱ Ἱεροκήρυκες τῆς Μητροπόλεως, καθώς καί ἄλλοι διακεκριμμένοι προσκεκλημένοι, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Σηλυβρίας κυρός Αἰμιλιανός, ὀ ὁποῖος παρά τήν προχωρημένη ἡλικία του μέ νεανικό παλμό, ἀκάματος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ὄργωνε τά χωριά τῆς Αἰγιαλείας καί τῶν Καλαβρύτων, μή φειδόμενος κόπου, προκειμένου στίς συνάξεις αυτές νά μεταφέρει τό λόγο τοῦ Θεοῦ.

Top