ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ - ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ

Α. Τήν μεγαλύτερη βαρύτητα ὁ Ποιμενάρχης μας τήν ἔδωσε στό μυστήριο τῆς μετανοίας καί δή τῆς ἐξομολογήσεως καί στό μυστήριο τῆς θείας Ευχαριστίας. Νέοι πνευματικοί μέ συνεχεῖς ὁμιλίες, σέ κάθε εὐκαιρία φώτισαν τό ποίμνιο νά ἐγκαταλείψει παλαιές συνήθειεςγια θεία Κοινωνία μόνο τίς μεγάλες ἑορτές, Πάσχα καί Χριστούγεννα. Καί ὁ λαός τοῦ Θεοῦ πάντοτε ἕτοιμος νά δεχθεῖ τήν ἀλήθεια, πλησίασε μέ ἐμπιστοσύνη καί πίστη τό ποτήριο τῆς ζωῆς, μέ συχνότητα τόση, ὅση χρειάζεταινά ἀνανεώσει τήν πνευματική του ζωή καί νά διατηρήσει τό δεσμό του μέ τον Κύριο. Προκειμένου μάλιστα νά τονωθεῖ ἡ πνευματική ζωή καί νά καλυφθοῦν οἱ ποιμαντικέςἀνάγκες στίς ὀρεινές, ἀπομεμακρυσμένες καί δύσβατες περιοχές τῶν Καλαβρύτων καί τῆς Αἰγιαλείας, ὁ Σεβασμιώτατος προχώρησε σέ μία καινοτομία. Τίς ἑορτές τῶν Χριστουγέννων καί τίς περιόδους τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καί τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἱεροκήρυκες καί ἱερεῖς ἐξομολόγοι ἀποστέλλονταν στίς ὀρεινές περιοχές τῶν Καλαβρύτων καί τῆς Αἰγιαλείας προκειμένου νά ἐξομολογήσουν τούς κατοίκους, νά τούς ἐνισχύσουν, νά τούς οἰκοδομήσουν πνευματικά, ὥστε νά νιώσουν τήν ἀγάπη τῆς ἐκκλησίας, καί στή συνέχεια νά τελέσουν τούς Χαιρετισμούς τή Μ. Τεσσαρακοστή ἤ τίς Παρακλήσεις τόν Δεκαπενταύγουστο. Ἡ δραστηριότητα αὐτή ἀσφαλῶς ἀπέδωκε καρπούς ὠφέλιμους καί πνευματικούς στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Τοῦτο ἀποδεικνύουν οἱ μαρτυρίες ἁπλῶν ἀνθρώπων, χωρικῶν, προχωρημένης ἡλικίας, ὅτι γιά πρώτη φορά μετεῖχαν στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως καί κοινώνησαν τῶν ἀχράντων μυστηρίων.
Β. Ἡ ὑλοποίηση τῶν νέων ἰδεῶν τοῦ Μητροπολίτη περιλάμβανε τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, πέραν τῆς καθιερωμένης ὥρας καθώς καί τύπο τελετῶν, διαφοροποιημένων ἤ καί ἀγνώστων στούς κατοίκους τῆς περιοχῆς. Συγκεκριμένα:
1. Ἡ Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων συνδέεται μέχρι καί σήμερα, μέ τήν ὑπαίθρια Θεία Λειτουργία στό χῶρο τοῦ Κοιμητηρίου, ὅπου οἱ Αἰγιῶτες βιώνουν τό μυστήριο τῆς πίστεως ὡς στρατευομένη καί θριαμβεύουσα Ἐκκλησία. Τό Κοιμητήριο ζεῖ καί ἀκολουθεῖ τό πάνδημο μνημόσυνο ὅλων τῶν κεκοιμημένων συμπολιτῶν μας, οἱ ὁποῖοι πέρασαν στήν αἰωνιότητα.
2. Οἱ νυκτερινές καί ἑσπερινές Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, οἱ ὁποῖες προσφέρονται σέ κατηγορίες ἐργαζομένων, καθηγητῶν καί διδασκάλων, δικηγόρων, ὑπαλλήλων τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Δημοσίου, ἀγροτῶν, ὑπαλλήλων τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, ἀποτελοῦν τήν πνευματική προσφορά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.
3. Ἡ Θεία Λειτουργία διά τούς ὑποψηφίους φοιτητές τῶν Ἀνωτέρων καί Ἀνωτάτων Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων, ἀποτελεῖ ἕνα δεῖγμα τῆς ἀγάπης τοῦ Μητροπολίτου πρός τή νεότητα.
4.Οἱ σύντομες νυχτερινές ἀκολουθίες γνωστές καί ὡς ὁλονυκτίες, εὐχαριστιακές, παρακλητικές, δοξαστικές, καθιερώνονται καί πραγματοποιοῦνται σέ Ναούς καί Μονές, ὑπενθυμίζοντάς μας σημαντικές ἑορτές ἤ ἐκκλησιαστικά γεγονότα.
5. Ἡ κατά διαστήματα τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, καθιερώθηκε γιά πρώτη φορά ἀπό τόν Ποιμενάρχη μας.
6. Τό πρωί τοῦ Μεγάλου Σαββἀτου ὁ Σεβασμιώτατος τό ἀφιέρωσε στά τιμημένα γηρατειά τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους. Ἐκεῖ τελοῦσε τή Θεία Λειτουργία μέ τήν συνοδεία τοῦ εὐλαβοῦς ἥχου τοῦ σιγανοψαλσίματος τῶν ἡλικιωμένων, οἱ ὁποῖοι στό πέρας της κοινωνοῦσαν τῶν ἀχράντων μυστηρίων.
7. Τήν νύκτα τῆς ἴδιας ἡμέρας τελεῖ τόν Ὄρθρο καί τήν Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως , στήν ὁποία γιά νά παραμένουν οἱ πιστοί στούς Ναούς καί νά μήν φεύγουν μόλις ἀκούσουν τό Χριστός Ἀνέστη, ζήτησε ἀπό τούς Ἐφημερίους νά τελειώνουν τήν ἀκολουθία 1.30 π.μ. Τό μέτρο ἀπεδείχθη ἐπιτυχές καί ὁ λαός ἀνταποκρίθηκε. Οἱ Ναοί παραμένουν γεμάτοι ἀπό πιστούς μέχρι τό τέλος τῆς ἱεροτελεστίας.
8. Κατά τήν ἡμέρα τῆς δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων ὁ Σεβασμιώτατος κατέρχεται μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας στό λιμάνι τῆς πόλεως τοῦ Αἰγίου, στό χῶρο κάτω ἀπό τό Προσκύνημα τῆς Παναγάις Τρυπητῆς γιά τόν Ἁγιασμό τῶν Ὑδάτων, πλαισιούμενος ἀπό τούς ἱερεῖς , τίς ἀρχές τῆς πόλεως καί πλῆθος κόσμου. Τήν πομπή συνοδεύει ἡ Φιλαρμονική τοῦ Αἰγίου. Ὁ Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων πραγματοποιεῖται διά τριπλῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ ὀποῖος ἀνασύρεται ἀπό κολυμβητές, οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν ἀνεξαρτήτως καιρικῶν συνθηκῶν. Τά νεαρά αὐτά ἄτομα τιμῶνται ἀπό τόν Ἐπίσκοπό μας διά διπλώματος καί προσωπικοῦ δώρου. Στούς τρεῖς πού ἀνασύρουν τό Σταυρό προσφέρεται ἐκτός τῆς εὐλογίας καί τοῦ δώρου, ἕνας πολύτιμος χρυσός σταυρός ὡς ἐνθύμιο ζωῆς καί φυλακτήριο.
Γ. Ἡ ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς Τρυπητῆς τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου ἔλαβε λαμπρότερο χαρακτῆρα. Τό ἀπόγευμα τῆς προηγούμενης μέρας τελεῖται ὁ πανηγυρικός καί ἑορταστικός ἑσπερινός μέ τή συμμετοχή πλειάδος Ἀρχιερέων καί ἱερέων καί πλήθους πιστῶν πού ἔρχονται στό Ἱερό Προσκύνημα εὐλαβικά νά προσκυνήσουν τή χάρη Της. Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τοποθετεῖται στό μέσο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καί οἱ προσκυνητές ἀνέρχονται γιά νά εἰσέλθουν στό Ναό ἀπό τή δυτική σκάλα καί κατέρχονται ἀπό τό ἁγίασμα, χωρίς νά συναντοῦν ἰδιαίτερες δυσκολίες. Ἀκολουθεῖ τό πρόγραμμα κατά τό ἔθος. Ὁλονυκτία, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία, Λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνας τῆς Παναγίας διά μεγαλοπρεποῦς πομπῆς μέχρι τήν κεντρική πλατεία Ἁγίας Λαύρας τοῦ Αἰγίου. Ἡ παραμονή τῆς εἰκόνας διά προσκύνημα στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Φανερωμένης καταργεῖται. Ἀντί αὐτοῦ νέο μέτρο ἐφαρμόζεται, τό ὁποῖο εὐαρεστεῖ τούς πιστούς. Ἀπό τήν κεντρική πλατεία τῆς Ἁγίας Λαύρας, μετά τήν δέηση καί τήν ὁμιλία ἑνός ἐκ τῶν προσκεκλημένων Ἀρχιερέων, ἱερά εικόνα τοποθετεπιται πάνω σέ στρατιωτικό ὄχημα και λιτανεύεται στίς ὁδούς τῆς πόλεως, ἀκολουθουμένη ἀπό μεγάλη πομπή αὐτοκινήτων. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ δίδεται ἡ δυνατότητα στούς εὐλαβεῖς πολίτες τοῦ Αἰγίου, νά δεχθοῦν τήν εὐλογία καί τή χάρη τῆς Θεοτόκου, στρώνοντας χαλιά στά σημεῖα ἀπό τά ὁποῖα διέρχεται ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἀνάβοντας λαμπάδες, λιβανίζοντας καί ραίνοντάς την μέ ἄνθη. Ἐπιστρέφοντας στό Ἱερό Προσκύνημα, τοποθετεῖται πάλι στό κέντρο τοῦ Ναοῦ, προκειμένου νά πάρει τή θέση της στήν κόγχη τοῦ ἱεροῦ σπηλαίαου ὅπου ἀνεκαλύφθη, κατά τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ. Τό πρωί τελεῖται πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ἑνῶ τό ἀπόγευμα, καί ἐνῶ ἀκόμα προσκυνοῦν πλῆθος πιστῶν, ψάλλονται οἱ Χαιρετισμοί τῆς Πολιούχου, εἰδική Ἀκολουθία τήν ὁποία τά τελευταῖα χρόνια ἐπιμελήθηκε καί ἐξέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Σεβασμιώτατος. Μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας γίνεται μικρή λιτάνευση τῆς εἰκόνας ἐντός τοῦ ἱεροῦ Προσκυνήματος καί μετά ἀπό σύντομη δέηση ἡ ἱερά εἰκόνα τοποθετεῖται στό θρόνο της. Ἀπό τό πρῶτο ἔτος κατά τό ὁποῖο ὁ νέος τότε Μητροπολίτης πανηγύρισε τήν ἑορτή, ξεκίνησαν ὅλες οἱ ἀλλαγές πού περιγράψαμε παραπάνω.
Δ. Κάθε Μεγάλη Παρασκευή, μέ πρωτοβουλία τοῦ Ποιμενάρχη μας πραγματοποιεῖται ἡ συνάντηση τῶν Ἐπιταφίων ὅλων τῶν ἐνοριῶντῆς κυρίας πόλεως τοῦ Αἰγίου. Οἱ Ἐπιτάφιοι τῶν ἱερῶν Ναῶν Φανερωμένης, Ταξιαρχῶν, Εἰσοδίων, Ἁγίου Ἀνδρέου καθώς καί τοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Τριάδος, συναντῶνται στήν κεντρική πλατεία τῆς Ἁγία Λαύρας. Ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ ψάλλει τούς ἐγκωμίους ὕμνους στόν παθόντα καί ταφέντα Σωτῆρα Χριστό κρατῶντας ἀναμμένες λαμπάδες. Μετά τήν ἱκετήρια δέηση ἀκολουθεῖ σύντομη ὁμιλία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο ἤ ἀπό τόν ὁρισθέντα πρός τοῦτο ἱεροκήρυκα.
Ε. Τό μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου τελεῖται ἀπό τόν Σεβασμιώτατο τήν Μ. Τετάρτη καθώς καί ἀπό τούς ἱερεῖς, ὄχι μόνο στούς Ναούς ἀλλά καί στά Ἱδρύματα τῆς Πόλεως καθώς καί στό Νοσοκομεῖο τοῦ Αἰγίου.
Στ. Ἡ καθιέρωση τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης νά τελεῖται ἀνήμερα τοῦ Πάσχα καί ὥρα πρωινή, ἡ ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου σέ πολλές γλῶσσες ἀπό ἱερεῖς καί διακόνους, ὁ ἀσπασμός τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν πιστῶν καί ἡ πορεία πρός τό Ἐπισκοπεῖο γιά τήν ἔκφραση τῶν εὐχῶν στό Μητροπολίτη μας, ἀποτελεῖ μία νέα ἐφαρμογή στόν τομέα τῆς λατρευτικῆς ζωῆς στήν Ἱερά Μητρόπολη. Μαζί μέ τούς ἱερεῖς τῆς πόλεως τοῦ Αἰγίου, μετέχει πλῆθος πιστῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος δεχόμενος τίς εὐχές τῶν ἱερέων καί τῶν πιστῶν ἀντεύχεται ἀντεύχεται, τούς ἀσπάζεται καί τούς μοιράζει πασχαλινά αὐγά.
Ζ. Ἡ συμμετοχή πλειάδος ἱερέων στούς πανηγυρικούς ἑσπερινούς τῶν ἐνοριῶν ὅλης τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας, αποτελεῖ μία καινοτομία τοῦ Σεβασμιωτάτου.
Η. Ἡ ἐξομολόγηση στά Σχολεῖα καί τά Ἱδρύματα πρίν ἀπό τίς μεγάλες ἑορτές τοῦ Πάσχα καί τῶν Χριστουγέννων.
Θ. Στίς καινοτομίες καί ἀλλαγές θά πρέπει νά καταγραφεῖ ἡ ἀπόδοση τιμῆς στούς τοπικούς ἁγίους καί πολιούχους τῶν Ἀρχιερατικῶν περιφερειῶν τῆς Μητροπόλεως. Στό πλαίσιο αὐτό ἀρχίζει νά ψάλλεται στούς Ναούς τοῦ Αἰγίου τό ἀπολυτίκιο τῆς πολιούχου Παναγίας Τρυπητῆς καί τοῦ Ὁσίου Λεοντίου. Στή Συμπολιτεία τό ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Στήν περιοχή τῆς Ἀκράτας τό ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους. Στήν ἐπαρχία τῶν Καλαβρύτων τό ἀπολυτίκιο τοῦ Ὁσίου Ἀλεξίου. Στήν περιοχή τῆς Κλειτορίας καί τῆς Δάφνης τό Ἀπολυτίκιο τοῦ Νεομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ’ Ἀροανίας. Σκοπός ἡ ἀνάδειξη τῶν τοπικῶν Ἁγίων. Προσφάτως ὁ Σεβασμιώτατος καταβάλει προσπάθειες γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις τοῦ ὁποίου πάμπολλα ἐκκλησάκια κοσμοῦν τήν περιφέρεια τῆς Αἰγιαλείας καί τῶν Καλαβρύτων.

Top