ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟ

Ἐπειδή τά Μοναστήρια ἀποτελοῦν τούς πνεύμονες τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ὁ Σεβασμιώτατος φρόντισε ὄχι μόνο νά ἀνακαινίσει τίς Ἱστορικές Ἱερές Μονές τῆς Μητροπόλεως, ἀλλά τό κυριότερο νά τίς ἐπανδρώσει μέ ἀξιόλογες μοναστικές ἀδελφότητες. Δέν ὑπάρχει σήμερα Ἱερά Μονή πού νά μήν ἔχει ὡς θεματοφύλακά της ἔστω ἕναν μοναχό ἤ μοναχή πού ἀγωνίζονται στήν πνευματική ζωή κρατώντας ἀνοικτές τίς πύλες τῶν Μονῶν. Συγχρόνως ἀποτελοῦν πόλο ἔλξης γιά τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι προσερχόμενοι εὑρίσκουν παρηγορία καί ἀγάπη. Κατά τή διάρκεια τῆς ποιμαντορίας τοῦ Σεβασμιωτάτου στελεχώθησαν μέ μοναχές οἱ Ἱερές Μονές Ἁγίου Νικολάου Βλασίας, Ἁγίων Θεοδώρων Ἀροανίας, Ἁγίας Τριάδος Ἀκράτας, Μακελλαριᾶς, καί μέ νέους μοναχούς ἡ Ἱερά Μονή Μ. Σπηλαίου, ἡ Ἱερά Μονή Ταξιαρχῶν, ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίας Λαύρας, ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀποστόλων Περιθωρίου.

Top