ΙΝΤΕΡΝΕΤ CAFE


Στο Κέντρο Νεότητας «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στόν πρῶτο ὄροφο οἱ φοιτητές τοῦ ΑΤΕΙ Αἰγίου καί τῶν δύο τμημάτων, Φυσικοθεραπείας καί Ὀπτικῆς ἔχουν τήν δυνατότητα νά συγκεντρώνονται σέ ἕναν χῶρο μέ ὑπολογιστές προκειμένου νά μελετήσουν καί νά ἀναζητήσουν στοιχεῖα διά τίς ἐργασίες τους στά πλαίσια τῶν σπουδῶν τους. Τοῦτο ἀποτελεῖ τό ἔναυσμα γιά περαιτέρω γνωριμία καί ἐπικοινωνία τῆ;τοπικῆς μας ἐκκλησίας μέ τούς νέους καί τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν.

Top