ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Τό 2006 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος ἀνέλαβε τήν πρωτοβουλία καί μέ τή βοήθεια τῶν ἐγκρίτων καί σπουδαίων ἁγιογράφων κ. Ἀποστόλου Θεοδωρακοπούλου καί κ. Εὐαγγέλου Γκίνη, ἵδρυσαν τήν Σχολή Ἁγιογραφίας καί Ζωγραφικῆς. Σκοπός της εἶναι νά ἀναπτύξει τίς καλλιτεχνικές δεξιότητες τῶν σπουδαστῶν, παρέχοντάς τους τίς ἀναγκαῖες θεωρητικές καί πρακτικές γνώσεις στήν Βυζαντινή Ἁγιογραφία ἀλλά καί τήν κοσμική – λαϊκή ζωγραφική.

Στή συνέχεια ἡ ἀξιοποίηση τῆς συγχρόνου ἐκπαιδευτικῆς ἀντιλήψεως τῶν ὀπτικοακουστικῶν μέσων προσφέρει τήν βαθυτάτη θεωρητική γνώση, ἀναπτύσσουσα ταυτόχρονα μέσω τοῦ πρακτικοῦ καί θεωρητικοῦ προβληματισμοῦ τήν κριτική καί πρωτότυπη δημιουργική σκέψη τοῦ σπουδαστοῦ, ὥστε ἀποφεύγοντας τήν στεῖρα ἀντιγραφή νά ὁδηγηθεῖ σέ μία ἁγιογραφική δημιουργία πού νά συνδυάζει τήν παράδοση καί τό προσωπικό του ταλέντο.
Ἡ διδασκαλία σέ προσωπικό ἐπίπεδο καί ἡ διαρκής ἀναζήτηση τοῦ βάθους τῶν πραγμάτων, ἀποσκοποῦν νά καταστήσουν τή Σχολή ἐργαστήριο τεχνικῆς, ἐπαγγελματικῆς, ἀλλά καί ἐπιστημονικῆς γνώσεως διά τήν παραδοσιακή μας ζωγραφική (Ἀρχαῖα, Ἑλληνιστική, Βυζαντινή, Μεταβυζαντινή καί Λαϊκή).
Ἡ μελέτη καί ἡ ἐμβάνθυση στήν θεολογία τῆς εἰκόνας καί ἡ γνώση τῆς Ὀρθοδόξου πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, ἐπιδιώκει νά ἀναπτύξει στόν σπουδαστή τήν συνείδηση τοῦ Ἕλληνα Εὐρωπαίου πολίτου.

Η φοίτηση διαρκεῖ τέσσερα χρόνια, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ὁ σπουδαστής παίρνει τήν σχετική βεβαίωση ἀποπερατώσεως τῶν σπουδῶν του. Στό τέλος κάθε χρονιᾶς ὀργανώνονται ἐκθέσεις μέ τά ἔργα τῶν μαθητῶν. Ἰδιαίτερο σημεῖο ἀποτελεῖ τό παιδικό τμῆμα ζωγραφικῆς, τό ὁποῖο ξεκίνησε καί ὀργανώθηκε σέ συνεργασία μέ τά σχολεῖα τῆς περιοχῆς. Οἱ μικροί ζωγράφοι συχνά λαμβάνουν μέρος σέ πανελλήνιους διαγωνισμούς καί πολλές φορές ἔχουν ἀποσπάσει καί τιμητικές διακρίσεις. Ἡ σχολή ἔχει ἕδρα στό Αἰγιο, στόν πρῶτο ὄροφο τοῦ Κέντρου Νεότητας «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Διαθέτει παραρτήματα στά Καλάβρυτα καί στήν Ἄβυθο Αἰγιαλείας. Σήμερα διδάσκουν ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Γερβάσιος Ἰωακειμίδης, ὁ κ. Ἀθανάσιος Παπαγιαννόπουλος καί ἡ πρεσβυτέρα Καικιλία Γιαννακοπούλου.

Top