ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ


Πρό τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας καθιέρωσε καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ποιμαντορίας του, τήν έπίσκεψη πνευματικῶν-ἱερέων σέ σχολεῖα καί ἱδρύματα, προκειμένου νά θεραπεύσουν τό μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως στούς μαθητές καί τούς τροφίμους. Ἄξιο ὑπογραμμίσεως εἶναι ἡ σύσσωμος συμμετοχή στό ἱερό μυστήριο τῶν μαθητῶν καί ἡ ζωντανή σύνδεσή τους μέ τόν Κύριο μέσω τῆς θείας Μεταλήψεως στήν καθιερωμένη εἰδική Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ τήν τελευταία ἡμέρα τῶν μαθημάτων καί πρό τῶν διακοπῶν. Παράλληλα τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μέ πρωτοβουλία τοῦ Ποιμενάρχου τελεῖται τό μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου σέ σχολεῖα καί Ἱδρύματα.

Top