ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


Ἀπό τίς πρῶτες σκέψεις πρός ὑλοποίηση τοῦ Μητροπολίτου μας μετά τήν ἐνθρόνισή του, ἦταν ἡ ἐπιμόρφωση τοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἀφοῦ οἱ συνθῆκες καί οἱ ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν τό ἀπαιτοῦσαν. Ἐξάλλου τοῦτο ἀποτελοῦσε ἀναγκαία προϋπόθεση διά τήν ἐπιτυχία τοῦ λειτουργικοῦ καί ποιμαντικοῦ ἔργου στίς ἐνορίες. Ἔτσι ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε ἰδιαίτερο βάρος στήν ἐνημέρωση τῶν κληρικῶν πάνω σέ θέματα λειτουργικῆς, ὁμιλητικῆς, ὀργάνωσης ἐνοριῶν, κατηχήσεως τοῦ λαοῦ καί προετοιμασίας ἐξομολόγων. Διά τόν λόγο αὐτό ὀργανώθηκαν ταχύρρυθμα σεμινάρια στήν Ἱερά Μονή Ταξιαρχῶν, στό Καλλιμανοπούλειο στά Καλάβρυτα, καί στόν Ἅγιο Χαράλαμπο στό Αἴγιο. Σ’ αυτά κατέθεσαν τό πλεόνασμα τῆς γνώσης καί τῆς ἐμπειρίας τους διακεκριμμένα πρόσωπα μέ πρῶτον τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας. Ἀξίζει στό σημεῖο αὐτό νά ὑπογραμμίσουμε τήν εὐλογία τῆς παρουσίας καί τῆς πολύτιμης συμβολῆς κατά τά πρῶτα ἔτη τῶν μακαριστῶν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σηλυβρίας Αἰμιλιανοῦ καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Κωνσταντίνου Παλαιογοπούλου, οἱ ὁποῖοι μέ ὑψηλό συναίσθημα εὐθύνης καί μέ πολύ ἀγάπη μεταλαμπάδευσαν στούς κληρικούς τά βασικά στοιχεῖα τῆς ὁμιλιτικῆς καί τούς προετοίμασαν μέσα ἀπό τήν προσωπική τους ἐμπειρία ὥστε νά ἀναλάβουν τό δύσκολο διακόνημα τοῦ μυστηρίου τῆς μετανοίας. Παράλληλα τά 40 αυτά ἔτη ποιμαντορίας ὀργανώθηκαν πολλά σεμινάρια διά λειτουργικά θέματα. Ἡ διδασκαλία τῆς ἐκκλησιαστικῆς γλῶσσας καί παιδείας βοήθησε τούς κληρικούς νά κατανοήσουν καί νά ἐμβανθύνουν στά κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν λειτουργικῶν καί πατερικῶν κειμένων. Ἡ ἐκμάθηση βασικῶν γνώσεων ἀπό τούς ἱερεῖς πάνω στούς ὑπολογιστές κρίθηκε ἀπαραίτητη προκειμένου νά ὀργανώσουν καλύτερα τίς διοικητικές καί γραφειακές ἐργασίες τῶν ἐνοριῶν τους. Ἀπό τό 2014 μέ πρωτοβουλία τοῦ Μητροπολίτου μας ἡ Ἱερά Μητρόπολη σέ συνεργασία μέ τό Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὀργάνωσε τέσσερα Σεμινάρια μέ τήν κάτωθι θεματολογία: Θέματα Ἐξομολογητικῆς, Θέματα Θείας Λατρείας, Ποιμαντική ὑποστήριξη στούς πενθοῦντες, Ποιμαντική ὑποστήριξη τῆς νεότητας. Οἱ ἱερεῖς πού παρακολούθησαν τά σεμινάρια, μετά τήν σύνταξη γραπτῆς ἐργασίας, ἔλαβαν βεβαίωση πιστοποίησης γιά τήν ἐπιτυχή παρακολούθηση τῶν ἀνωτέρω προγραμμάτων. Οἰ ὁμιλητές προέρχονταν ἀπό τόν Πανεπιστημιακό καί τόν Ἐκκλησιαστικό χῶρο.

Top