ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ


Μία ἀπό τίς σκέψεις τοῦ Σεβασμιωτάτου, τήν ὁποία ὑλοποίησε, ἦταν ἡ δημιουργία ταμείου ἀλληλοβοηθείας καί ἀρωγῆς κληρικῶν καί μοναχῶν. Σκοπός τοῦ Ταμείου εἶναι ἡ ἐνίσχυση καί ἐξυπηρέτηση ἐκτάκτων οἰκονομικῶν ἀναγκῶν τῶν Κληρικῶν καί τῶν μελῶν τῶν οίκογενειῶν τους, καθώς καί τῶν μοναχῶν τῆς Μητροπόλεως, μέ προτεραιότητα σέ θέματα ὑγείας. Δεκάδες φορές, σέ ἔκτακτες καταστάσεις τό ταμεῖο στάθηκε ἀρωγός σέ δύσκολες περιπτώσεις δίδοντας χάδι ἀγάπης σέ πολλούς κληρικούς καθώς καί σέ μέλη τῶν οἰκογενειῶν τους. Πρόκειται για μία ἔμπρακτη ἐκδήλωση πατρικῆς ἀγάπης καί φροντίδας τοῦ Ποιμενάρχου πρός τά πνευματικά του παιδιά, τούς κληρικούς συνερᾶτες του σέ ὅλη τή μητροπολιτική περιφέρεια.

Top