ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ «ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»


Στίς 26 Μαρτίου 2008 ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ἀμβρόσιος μαζί μέ τό τότε Δήμαρχο Αἰγίου κ. Ἀπόστολο Καραφωτιά ἐγκαινίασαν καί προσέφεραν στήν τοπική κοινωνία τοῦ Αἰγίου ἕνα Παντοπωλεῖο, ἀπό τό ὁποῖο ἄπορες οἰκογένειες καί μοναχικά ἄτομα, πού ἀντιμετωπίζουν οἰκονομικές δυσχέρειες, ἔχουν τήν δυνατότητα νά προμηθεύονται βασικά εἴδη διατροφῆς καί καθαριότητας. Ἡ τροφοδοσία του γίνεται μέ ἀγορές εἰδῶν ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, μέ δωρεές ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων πολιτῶν καί προσφορές μεγάλων σχετικῶν ἑταιρειῶν. Ἡ ὅλη δραστηριότητα κατά καιρούς ἔχει ἐνταχθεῖ σέ προγράμματα σίτισης τοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως, καθώς ἐπίσης σήμερα μετέχει μέ ἄλλους φορεῖς καί μέ συντονιστή τήν Περιφέρεια Δυτικῆς Ἑλλάδος στό πρόγραμμα τοῦ Ταμεῖου Εὑρωπαικῆς Βοήθειας πρός τούς Ἀπόρους (ΤΕΒΑ), πού ὑποστηρίζει τή διανομή τροφίμων καί βασικῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἡ ὁποία συνδυάζεται μέ συνοδευτικά μέτρα, πού συμβάλλουν στήν κοινωνική ἐνσωμάτωση τῶν ὡφελουμένων. Ἐπισήμως στή δραστηριότητα αὐτή εἶναι ἐγγεγραμμένες 580 οἰκογένειες τῆς περιοχῆς τοῦ Αἰγίου. Τό «Κελάρι τῆς Ἀγάπης» εὑρίσκεται ἐπί τῆς ὁδοῦ Π. Χαραλάμπους 10 στό Αἴγιο, ἐνῶ παράρτημά του λειτουργεῖ στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κραθίου, καλύπτοντας τίς ἀνάγκες τῶν περιοχῶν Ἀκράτας καί Αἰγείρας. Στό κατάστημα τοῦ Αἰγίου ὑπέυθυνος εἶναι ὁ Αἰδεσ. Πρωτ. π. Στυλιανός Καπρᾶλος, ενῶ στό Κράθιο ὁ Αἰδεσ. Πρωτ. π. Νικόλαος Μεντζελίδης. Τηλ. ἐπικοινωνίας : 26910-28398.

Top