Σπυρίδωνος Κρητικού, Ζωγράφου: Ιερός Ναός Εισοδίων Αιγίου: Η σχεδιαστική αποτύπωση του μαρμάρινου Τέμπλου από το δημιουργό του γλύπτη Δημήτριο Περάκη (Τέταρτο)

Προτού γνωρίσουμε διεξοδικά το σχέδιο του τέμπλου του ναού των Εισοδίων και το δημιουργό του μέσω της τεχνικής και καλλιτεχνικής προσεγγίσεως και των βιογραφικών του γλύπτη Δημητρίου Περάκη που θα επιχειρήσουμε στα προσεχή μας άρθρα, στο παρόν και στο επόμενο θα γνωρίσουμε το σχέδιο μέσα από σύνολο είκοσι τριών φωτογραφιών που παραθέτουμε και από τα σύντομα σχόλια που τις συνοδεύουν. Στο σημερινό άρθρο παραθέτουμε εννέα φωτογραφίες από τις είκοσι τρείς. Η πρώτη εμφανίζει το σχέδιο στο σύνολό του. Οι υπόλοιπες εμφανίζουν σε λεπτομέρεια την αριστερή πλευρά του τέμπλου με τις δύο εκεί δεσποτικές εικόνες, τα δύο θωράκια στο κράσπεδο, την πύλη εισόδου της Ιεράς Προθέσεως, τα έξι από τα δώδεκα μετάλλια με μορφές Αγίων Αποστόλων και Ευαγγελιστών στη ζώνη της αμπέλου και τα έξι από τα δώδεκα φατνώματα στο ύψος του δωδεκαόρτου που ιστορούνται με δεσποτικές εορτές από το Χριστολογικό κύκλο. Η τελευταία από τις φωτογραφίες εμφανίζει τη στέψη πάνω από την Ωραία Πύλη, που φέρει την ιερά παράσταση του Μυστικού Δείπνου.

Αίγιον, Καθαρά Δευτέρα 2021

Σπυρίδων Κρητικός, Ζωγράφος

1 (2)

Το σχέδιο του τέμπλου στο σύνολό του.Κατά μέτωπο αποτύπωση του μαρμαρόγλυπτου, κάτοψη στο κάτω άκρο του σχεδίου και στο δεξιό άκρο, πλάγια τομή.

 

1 (3)

Λεπτομέρεια με τη γενική απεικόνιση της αριστερής πλευράς του τέμπλου, της Ωραίας Πύλης συμπεριλαμβανομένης.

 

1 (4)

Μία ακόμη λεπτομέρεια της αριστερής πλευράς με την πύλη εισόδου προς την Ιερά Πρόθεση, τις δύο από τις τέσσερις δεσποτικές εικόνες, έξι από τα δώδεκα μετάλλια με προτομές Αγίων Αποστόλων και Ευαγγελιστών και έξι από τα δώδεκα διάχωρα του δωδεκαόρτου με εορτές του Χριστολογικού κύκλου.

 

1 (5)

Κοντινότερο πλάνο, με εστίαση στην πύλη εισόδου της Ιεράς Προθέσεως, στις δύο δεσποτικές εικόνες και στα δύο θωράκια στο κρηπίδωμα του τέμπλου.

 

1 (6)

Η πύλη της Ιεράς Προθέσεως. Η ταινία στο περίγραμμα φέρει πλοχμό με φυτικό διακοσμητικό μοτίβο στη μορφή της άκανθας.

 

1 (7)

Οι δύο δεσποτικές εικόνες της αριστερής πλευράς. Ο κίονας στο μεσοδιάστημα καταλήγει σε κιονόκρανο κορινθιακού ύφους.

 

1 (8)

Τα δύο θωράκια αντιστοίχως κάτω από τις δύο δεσποτικές εικόνες. Ο γλυπτικός τους διάκοσμος μιμείται αρχαϊκά πρότυπα της Παλαιοχριστιανικής και της Μέσης Εποχής, με το παγιωμένο μοτίβο του σταυρόμορφου ρόμβου που εγγράφεται στο ορθογώνιο σχήμα. Η διακοσμητική διατύπωση των θωρακίων της αριστερής πλευράς επαναλαμβάνεται αντικριστά στα θωράκια της δεξιάς πλευράς του τέμπλου.

 

1 (9)

Η στέψη πάνω από την Ωραία Πύλη και η βάση του υπερκείμενου Σταυρού στο ακρωτήριο. Στο τύμπανο του αετώματος ο Δημήτριος Περάκης έχει απεικονίσει με συνοπτική γραφή το Μυστικό Δείπνο, που στην εποχή του παρέμενε για το κεντρικό αυτό σημείο η πλέον ενδεδειγμένη παράσταση.

 

Read 158 times
Top