Σπυρίδωνος Κρητικού, Ζωγράφου: Ιερός Ναός Εισοδίων Αιγίου: Η σχεδιαστική αποτύπωση του μαρμάρινου Τέμπλου από το δημιουργό του γλύπτη Δημήτριο Περάκη (Πέμπτο)

Συνεχίζουμε τη δημοσίευση φωτογραφιών που σκοπό έχουν να καταστήσουν γνωστό στους σεβαστούς αναγνώστες το σχέδιο του τέμπλου του ναού των Εισοδίων, το οποίο επανακαλύφθηκε πρόσφατα. Στο προηγούμενο άρθρο δημοσιεύσαμε φωτογραφίες που απεικονίζουν την αριστερή πλευρά και τη στέψη ενώ σήμερα παραθέτουμε φωτογραφίες που εμφανίζουν τη δεξιά πλευρά του τέμπλου και την πλάγια τομή, την οποία ο δημιουργός ενσωμάτωσε στη δεξιά άκρη του σκαριφήματος. Στο επόμενο άρθρο θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των φωτογραφιών με αυτές που εμφανίζουν την κάτοψη (την οποία ο Περάκης τοποθέτησε στο κάτω τμήμα του σχεδίου) και με την όπισθεν όψη του, με τις εκεί αναφερόμενες αρχειακές αναγραφές.

Στην αλληλουχία των φωτογραφιών που δημοσιεύουμε σήμερα προτάξαμε τη φωτογραφία που εμφανίζει τη γενική άποψη του τέμπλου, όπως είχαμε πράξει και στο προηγούμενο άρθρο.

Το σημερινό άρθρο παρουσιάζει αντιστοιχίες με το προηγούμενο. Σε εκείνο, εξιστορήθηκε η αριστερή πλευρά του τέμπλου ενώ στο παρόν εξιστορείται η δεξιά του πλευρά.  

Αίγιον, Μάρτιος 2021

Σπυρίδων Κρητικός, Ζωγράφος

1 (2)

Γενική άποψη του τέμπλου, κάτοψη και πλάγια όψη. Επανάληψη της φωτογραφίας που δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο άρθρο, η οποία απεικονίζει το σχέδιο στο σύνολό του.

 

1 (3)

Λεπτομέρεια με την απεικόνιση της δεξιάς πλευράς του τέμπλου, με τέσσερα από τα έξι φατνώματα του δωδεκαόρτου, το ανώτερο τμήμα των δεσποτικών εικόνων και ενδιαμέσως, τα τέσσερα από τα έξι μετάλλια Ευαγγελιστών και Αποστόλων στο ύψος της ζώνης της αμπέλου.

 

1 (4)

Ο ένας από τους δύο παραστάδες κίονες της Ωραίας Πύλης στο αριστερό άκρο της φωτογραφίας. Στη συνέχεια, οι δύο δεσποτικές εικόνες με κιονίσκο στο μεσοδιάστημα που φέρει κορινθιακού ύφους κιονόκρανο. Στο κρηπίδωμα του τέμπλου τα δύο θωράκια και δεξιά, η πύλη εισόδου προς την κόγχη του διακονικού, προς το δεξιό δηλαδή τμήμα του Αγίου Βήματος.

 

1 (5)

Οι δύο δεσποτικές εικόνες του Ιησού και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που κατά την ορθόδοξη ανατολική εικονογραφική παράδοση απαντώνται το δεξιό τμήμα κάθε τέμπλου.

 

1 (6)

Τα θωράκια κάτω από τις δεσποτικές εικόνες, ο διάκοσμος των οποίων επαναλαμβάνει πανομοιότυπα και με αντικριστή φορά εκείνον των θωρακίων της αριστερής πλευράς.

 

1 (7)

Η δεξιά πύλη του τέμπλου που οδηγεί στην κόγχη του διακονικού εντός του Αγίου Βήματος.


1 (8)

Η δεξιά απόληξη του τέμπλου με την πύλη εισόδου, τρία από τα έξι μετάλλια με μορφές αγίων Αποστόλων και Ευαγγελιστών στο ύψος της ζώνης της αμπέλου και τρία από τα έξι φατνώματα στο ύψος της ζώνης του δωδεκαόρτου. Στο άκρο δεξιά του σχεδίου ο δημιουργός έχει αποτυπώσει την πλάγια τομή του τέμπλου.

 

Read 132 times
Top