ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

               

Πεντηκοστή σήμερα, πλήρωμα και επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους αγίους Αποστόλους αλλά και σε ολόκληρη την Εκκλησία, εκπλήρωση της υποσχέσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ότι δεν θα εγκαταλείψει με την Ανάληψή Του τον κόσμο, αλλά θα στείλει τον Παράκλητο, για να κατευθύνει όλους μας και να συγκροτεί, με την ενοποιητική του δύναμη, ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας.

«Πεντηκοστὴν εορτάζομεν» σήμερα «και Πνεύματος επιδημίαν»  εορτάζουμε δηλαδή την ημέρα εκείνη, κατά την οποία το Πανάγιο Πνεύμα κατήλθε στο υπερώο όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές του Κυρίου «καὶ επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος αγίου». Όλοι τους τότε πλημμύρισαν εσωτερικά με το Άγιο Πνεύμα. Από τότε το Άγιο Πνεύμα φανερώνεται καὶ ενεργεί με ἕνα μοναδικό τρόπο μέσα στην Ἐκκλησία, καθώς εἶναι γιὰ τὴν Ἐκκλησία ότι εἶναι η ψυχή γιὰ το σώμα.

Οι Μαθητές πριν τήν Πεντηκοστή προέβησαν στη συμπλήρωση τοῦ αριθμού των Αποστόλων, μέ τήν εκλογή του Ματθία, στη θέση Ιούδα. Μετά ἀπό αὐτό οι Απόστολοι παρέμεναν στα Ιεροσόλυμα συγκεντρωμένοι στό υπερώον του σπιτιού της μητέρας του ευαγγελιστή Μάρκου, Μαρίας.

Εκεί ήταν συγκεντρωμένα συνολικά 120 πρόσωπα. Μεταξύ τους βρισκόταν και ἡ Παναγία. Κατά τις εννέα τό πρωί έλαβε χώρα ἡ επιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ακούσθηκε κάτι σαν να ήταν δυνατός άνεμος. Τότε ἀπό τόν ουρανό κατέβει φωτιά, η οποία χωρίσθηκε σε δώδεκα πύρινες γλώσσες, οἱ οποίες κάθισαν ἡ καθεμιά πάνω στα κεφάλια τῶν δώδεκα Αποστόλων.

Έτσι έχουμε τό φωτισμό τῶν Μαθητών και τη σκήνωση της χάριτος του Ἁγίου Πνεύματος μέσα στην ψυχή, στο νου καί τήν καρδία κάθε Αποστόλου. Τότε ο Απόστολος Πέτρος σηκώθηκε πάνω καί έκανε τό πρώτο του κήρυγμα. Το κήρυγμα  αυτό απέφερε, ὡς πρώτον καρπό, τρεις χιλιάδες πιστούς μέλη τῆς Ἐκκλησίας τα οποία και βαπτίστηκαν εκείνη την ημέρα και έτσι,  Κυριακή της Πεντηκοστής είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας.

Οι Εβραίοι γιόρταζαν και εκείνοι την πεντηκοστή ημέρα μετά από το δικό τους Πάσχα. Πενήντα μέρες μετά από τη διάβαση της Ερυθράς θάλασσας, πήραν στην έρημο τον νόμο του Μωυσή, δηλαδή τις δέκα εντολές. Έτσι και εμείς σήμερα εορτάζουμε το Πάσχα (διάβαση από τη σκλαβιά της αμαρτίας στην ελευθερία της χάριτος του Κυρίου) και πενήντα μέρες αργότερα σήμερα παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα. Και όπως τότε ο νόμος καθοδηγούσε τους Ισραηλίτες έτσι και σήμερα το Άγιο Πνεύμα μας καθοδηγεί μέσα στην Εκκλησία. Αυτό μας νουθετεί, Αυτό μας οδηγεί σε κάθε αλήθεια, Αυτό μας διδάσκει πώς να ακολουθούμε το δρόμο του Χριστού.

Η παρουσία και ενεργοποίηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία γίνεται αισθητή από την ημέρα της Πεντηκοστής. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τελεί τα μυστήρια, φωτίζει και καθοδηγεί τους πιστούς, τους παρέχει σοφία και σύνεση, τους καθαρίζει από την αμαρτία, τους αγιάζει και τους θεοποιεί. Αυτό παρέχει στον άνθρωπο κάθε αγαθό, διότι όπως ομολογούμε είναι ο θησαυρός των αγαθών και η πηγή της αγαθότητας. Αυτό φώτισε τους Προφήτες, Αυτό καθοδήγησε τους Αποστόλους, Αυτό ενίσχυσε τους Μάρτυρες και παρέχει σε κάθε άνθρωπο όλα τα πνευματικά εφόδια για να πορευθεί και να διεξαγάγει τον αγώνα τον καλό. Θα πρέπει επομένως και εμείς να απευθυνόμαστε στο τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και να το παρακαλούμε: “Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν”.

Βασική όμως προϋπόθεση για να απεργασθεί το Πανάγιο Πνεύμα την αναγέννηση είναι να του ανοίξουμε τις πόρτες της ψυχής μας και να το κάνουμε μόνιμο ένοικό της.

Όπως ακριβώς δεν χρησιμεύει σε τίποτα ένας διακόπτης που δεν είναι συνδεδεμένος με το την πηγή του ηλεκτρισμού, έτσι είναι και ο άνθρωπος που απλώς γνωρίζει κάποια θεωρητικά πράγματα για το Άγιο Πνεύμα αλλά δεν έχει ενωθεί μαζί του.

Ο Κύριος ονόμασε το Άγιο Πνεύμα «Πνεύμα τῆς αληθείας», διότι Ἐκεῖνο μᾶς οδηγεί στην αλήθεια.

Το Άγιο Πνεύμα είναι ο «Παράκλητος», που σημαίνει παρηγορητής κι ενισχυτής. Πράγματι το Άγιο Πνεύμα εἶναι αὐτὸ που µας ενισχύει στον πνευματικό μας αγώνα.

 Το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται «ζωῆς χορηγός», που σημαίνει ὅτι αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν πηγή τῆς ζωῆς.

Κι εφόσον αγωνιζόμαστε να τηρούμε τὶς θείες εντολές καὶ συμμετέχουμε συνειδητά στα ιερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, αυτή ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος επιδρά μυστικά μέσα στην καρδιά μας, μυς αγιάζει καὶ μας μεταδίδει ζωή αληθινή. Κι έτσι το Άγιο Πνεύμα δεν εἶναι μόνο ὁ χορηγός τῆς επίγειας ζωῆς μας, ἀλλὰ γίνεται καὶ «αρραβών τῆς μελλούσης ζωῆς» στην αιωνιότητα.

Το Άγιο Πνεύμα και η επενέργεια του μέσα από τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας αποκαθιστά την κοινωνία της αγάπης ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, αλλά και την κτίση ολόκληρη. Το Άγιο Πνεύμα μας χαρίζει το ζωοποιόν ύδωρ που είναι το Άγιο Βάπτισμα και από αυτό ρέει η χρηστότητα, η καλοσύνη, η αγαθοσύνη, η αγάπη και καταξιώνονται ως αυθεντικές αρετές. Έτσι ζωοποιεί τα ανθρώπινα πρόσωπα το Άγιο Πνεύμα.


Ανεξερεύνητος εἶναι ὁ πλούτος των θεϊκών δωρημάτων, που μας παρέχει το Άγιο Πνεύμα. Κι όλος αυτός ὁ πλούτος μπορεί να γίνει κτήμα κάθε πιστού. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν να ζούμε με καθαρότητα καὶ ταπείνωση, με πίστη καὶ υπακοή στις εντολές τοῦ Θεού κι ας παρακαλούμε το Πανάγιο Πνεύμα να έλθει καὶ να σκηνώσει μέσα μας γιὰ να µας καθαρίζει καὶ να µας εξαγιάζει.
Αμήν.

 

Του Αρχιμανδρίτου π. Ιερόθεου Παπαθανασίου

Καθηγουμένου Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Read 169 times Last modified on Saturday, 19 June 2021 11:41
Top