ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΟΡΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ)

 

 1.

  ΑΠΛΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

 pdf

word

 2.

  ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 pdf  word

 3.

  ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΞΕΩΣ

 pdf  word

 4.

  ΕΝΤΥΠΟ ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ

 pdf  word

 5.

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 pdf  word

 6.

  ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 pdf  word

 7.

  ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 pdf  word

 8.

  ΠΡΑΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΚΙΝΗΤΑ)

 pdf  word

 9.

  ΠΡΑΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΧΟΡΤΟΛΕΙΒΑΔΑ)

 pdf  word

 10.

  ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

 pdf  word

 11.

  ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΣΩΜΑ (ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ)

 pdf  word

 12.

  ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΣΩΜΑ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ)

 pdf  word

 13.

  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

 pdf  word
Top