ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

 

 1.

  ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΑΜΙΑΣ ΕΚΤΟΣ Ι.Μ.

 pdf  word

 2.

  ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

 pdf  word

 3.

  ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΝ ΓΑΜΟΥ

 pdf  word

 4.

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΑΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ Ι.Μ.

 pdf  word

 5.

  Υ.Δ. ΜΗ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ

 pdf  word
Top