ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

 

 1.

   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

 pdf  word

 2.

   ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

 pdf  word

 3.

   Υ.Δ. ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

 pdf  word
Top